PTV-sisältö

Kiepin esiopetusryhmät

Päiväkoti Kiepissä toimii kaksi esiopetusryhmää - Repolaiset ja Otsot.


Toiminnassamme keskeistä on tukea myönteisessä ja turvallisessa ympäristössä:

• lapsen omatoimisuutta

• lapsen osallisuutta

• lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä


Kasvatamme lapsia yhteisöllisyyteen, mutta huomioimme kuitenkin jokaisen lapsen yksilöllisesti omana persoonanaan. Toimintamme on monipuolista, toiminnallista ja suunnitelmallista. Käytämme toiminnassamme ratkaisukeskeisyyden ja positiivisen pedagogiikan menetelmiä. Näiden avulla autamme lapsia ja aikuisia huomaamaan hyvän ympärillä olevissa ihmisissä ja itsessämme.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA