Järjestyssäännöt

Kesälahden koulun järjestyssäännöt

Kesälahden koulun järjestyssäännöt

Perusopetuslain 35 §:n mukaan peruskoulun oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Asialliseen käyttäytymiseen kuuluu yleisesti hyväksyttyjen tapojen, sääntöjen ja lakien noudattaminen, sovelias kielenkäyttö ja kohteliaisuus.

Koulumme järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivien aikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa:

 

Käyttäydyn ja puhun ystävällisesti, kohteliaasti ja olen rehellinen.

Teen yhteistyötä ja arvostan kaikkia yhteisön jäseniä.

En vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta toimillani.

En kiusaa enkä salli kiusaamista. Kerron aikuiselle, jos tiedän kiusaamisesta.

Toimin vastuullisesti, kunnioitan ympäristöä ja toisten omaisuutta.

Huolehdin kouluympäristön siisteydestä.

Säilytän polkupyörän, mopon ja muun kulkuvälineen niille varatuilla paikoilla, enkä aja niillä ilman lupaa koulupäivän aikana.

Energiajuomien, tulentekovälineiden, tupakointivälineiden ja muiden päihteiden sekä vaarallisten esineiden tuonti kouluun on kiellettyä.

En poistu koulun alueelta ilman lupaa.

Välitunnit vietän ulkona välituntialueella, ellei muuta ole erikseen sovittu.

Pakkasraja on -15 °C.

Pidän puhelimen tai muun mobiililaitteen koulupäivän aikana äänettömällä ja käytän sitä tunneilla vain opettajan luvalla.

 

Järjestyssääntöjen hyväksyminen: 21.6.2022 Kiteen sivistys-ja vapaa-aikalautakunta § 72

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute