Kuluttajaneuvonta

PTV-sisältö

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

Kuluttajaneuvonta antaa keinot selvittää pienet tai suuret ongelmat, joita kuluttajalla on hankkimansa tavaran tai palvelun kaupassa. Kuluttajaneuvonta voi ottaa asian tarkempaan selvittelyyn, jos sille on oikeudelliset perusteet ja sovitella asiaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä.


Kuluttajaneuvonta:

* avustaa ja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa.

* antaa kuluttajille ja yrityksille tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Kuluttajaneuvonnan puhelinpalvelu

Kuluttajaneuvonnan sähköinen palvelu

Sivu arviointi ja palaute