Jätevedet vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella

Jätevesien käsittely viemärilaitoksen alueella

Jätevedet vesihuoltolaitosten toiminta-alueella

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jätevesien käsittelystä. Kiinteistöjen, jotka sijaitsevat toiminta-alueella, tulee pääsääntöisesti liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon. Velvoite koskee erityisesti asemakaava-alueen kiinteistöjä.

Vesihuoltolaitos saa kuitenkin kieltäytyä liittämästä laitoksen vesijohtoon tai viemäriin kiinteistöä, jonka vedenkulutus tai jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaisi laitoksen toimintaa.

Taajaman ulkopuolella vesi- ja viemäriverkostoon ei tarvitse liittyä, jos:

  • kiinteistön vesihuoltolaitteisto (talousvesikaivo ja jätevesijärjestelmä) on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä, jätevesien käsittely on ympäristönsuojelulain mukaista ja talousvettä on riittävästi saatavissa ja sen laatu terveydelliset laatuvaatimukset täyttävä
  • kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja muut jätevedet käsitellään ympäristölain mukaisesti.

Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vapautusta vesi- ja viemäriverkkoon liittämisestä haetaan Kiteen ympäristölautakunnalta. Vapautus voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Vapautus tulee myöntää, jos:

  • liittyminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttoman kalliiksi tai vaikeaksi, vesihuoltopalveluiden tarve on erittäin vähäinen tai vapautukseen on muuten erityinen syy,
  • vapauttaminen ei vaaranna alueen asianmukaista vesihuoltoa,
  • kiinteistön jätevedet johdetaan pois ja käsitellään ympäristönsuojelulain vaatimusten mukaisesti ja
  • kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

Vapautuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaikki edellä mainitut perusteet täyttyvät yhtäaikaisesti.

Vapautusta haetaan joko alla olevalla lomakkeella tai miunpalvelut.fi-verkkoasioinnin kautta.

Lomakkeet

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Team Family ryhmään kutsu

Tervetuloa Team Familyyn!

Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen Stop kiusaamiselle - hanke järjestää joka toinen tiistai 27.9.2022 alkaen tapaamisia perheille Yhteisötalolla.

Team Family ja tunnetaiteilijat - ryhmät kokoontuvat Yhteisötalolla osoitteessa Välttimäentie 4 joka toinen tiistai klo 17-18.30. Ensimmäinen kokoontuminen on 27.9. Team Family -ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat esim. säännöt ja perheen toimintatavat sekä rajojen asettaminen. Tunnetaiteilijoiden kokoontumiset koostuvat rennosta yhdessäolosta, askartelusta, peleistä, leikeistä ja tarjoiluista. Ilmoittautumista ei tarvita, vaan voit saapua paikalle sinulle sopivana iltana. Lue tarkemmat aikataulut ja ohjelmat esitteestä. Tervetuloa!

Tunnenaamat ja Jukka Hukka kirjat

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Mika Niskanen

Kuntatekniikan päällikkö
 040 105 1204
mika.niskanen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Marjo Tikka

vs. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute