Jätehuolto

Jätehuolto

 

Jätehuollon järjestäminen

KITEEN SOPENSUON JÄTEASEMA on avoinna arkisin ma-pe klo 8-16, päivittäin ruokatauon ajan klo 11-11:30 suljettu.

Myös risuja, oksia ja haravointijätettä voi viedä jäteasemalle arkisin edellä mainittuna aukioloaikana. Toimintaohjeet käytäntöön saa puhelimitse, kun soittaa jäteaseman puomilta siellä ohjeistettuun numeroon. 

Lisätietoja ja neuvontaa jäteasioissa saa numeroista 050 378 7570 tai 040 105 1231.

Kiteen Jätehuolto Oy vastaanottaa jätteitä normaaliin tapaan. Vastaanotettaviin jätteisiin eivät lukeudu ongelma-, yhdyskunta- tai biojätteet.

Jätteiden keräys ja kuljetus

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Myös niiden kiinteistöjen, joille aikaisemmin on myönnetty vapautus järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, on tullut velvoite liittyä tähän järjestelmään viimeistään 1.1.2006.

Jätteenkuljetuspalveluja Kiteellä järjestävät:

    Lassila & Tikanoja Oyj, os.Puhoksentie 15, 82500 Kitee
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570, 050 527 8060

    Kiteen Jätehuolto Oy, os. Sumpputie 1, 82500 Kitee
    sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
    puh. 0400 418 011

Rinki-ekopisteet

Jätelain muutoksen ja uuden pakkausasetuksen vuoksi pakkausjätteiden keräysvastuu on siirtynyt kunnilta pakkausten tuottajille 1.1.2016 alkaen. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n keräyspisteissä kerätään pahvia, kartonkia, paperia, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia. Rinki ekopistepalvelu on maksuton kotitalouksille.

Rinki Oy:n perustamia ekopisteitä Kiteellä on 5 kpl. Lisätietoja Rinki-ekopisteissä kerättävistä jätteistä tästä linkistä.

Jätehuoltomääräykset

Kiteen kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta, joihin voi tutustua sivun alareunassa olevasta linkistä.

Kiteen kaupungille on laadittu uudet jätehuoltomääräykset v.2021.

Jätteiden käsittelystä perittävät maksut

Jätteiden käsittelystä Kiteen kaupunki perii jätelaissa ja jäteverolaissa tarkoitettua käsittelymaksua. Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Kiteen kaupungin jätemaksutaksa on tarkistettu vuosittain vastaamaan jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka

Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla toimii yhdyskuntajätteen (sekajätteen) siirtokuormausasema, puhtaiden ylijäämämaiden ja pysyväksi jätteiksi luettavien rakennusjätteiden kaatopaikka sekä BioKymppi Oy:n biokaasutuslaitos. Siirtokuormausasemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:lle energiahyötykäyttöön.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla ovat:

 • hyötyjätteiden vastaanotto
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja
 • lumen läjitys.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka on avoinna arkisin ma - pe klo 8 - 16.00.
Suljettu päivittäin klo 11 - 11.30 ruokatauon aikana.

Yhteystiedot

      Sopensuon jätteenkäsittelypaikka, os. Puhoksentie 15, 82500 Kitee
      puh. 040 105 1231 tai 050 378 7570

Kesälahden hyötyjätepiste

Hyötyjätepiste sijaitsee Teollisuusalue II:lla osoitteessa Puhdistamontie 3

Kiinteistöhuolto ja Koneurakointi Vävypojat Oy, puh. 0400 273 702

Aukioloajat:

1.4. - 31.10.

      ma klo 17.00 - 18.00
      to   klo 17.00 - 18.00
      la   klo 10.00 - 12.00

1.11. - 31.3.

      la   klo 10.00 - 12.00

Hyötyjätepisteelle saada viedä mm.

 • puutarhajätettä
 • risuja, lehtiä
 • SER-romua
 • metallia
 • vaarallisia aineita
 • akkuja

Lisäksi vapaa-ajan asukkailta otetaan vastaan pieniä määriä sekajätettä. 

Hinnasto

 • seka-/energiajäte 200 l säkki   10,00 €

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Mika Niskanen

Kuntatekniikan päällikkö
 040 105 1204
mika.niskanen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute