Jätehuolto

Jätehuolto

 

Jätehuollon järjestäminen

Jätteiden keräys ja kuljetus

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Myös niiden kiinteistöjen, joille aikaisemmin on myönnetty vapautus järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä, on tullut velvoite liittyä tähän järjestelmään viimeistään 1.1.2006.

Jätteenkuljetuspalveluja Kiteellä järjestävät:

    Lassila & Tikanoja Oyj, os.Puhoksentie 15, 82500 Kitee
    nettisivut: http://www.lassila-tikanoja.fi/asioi/
    puh. 050 378 7570, 050 527 8060

    Kiteen Jätehuolto Oy, os. Sumpputie 1, 82500 Kitee
    nettisivut: www.kiteenjatehuolto.fi, sähköpostiosoite: kiteenjatehuolto@gmail.com
    puh. 0400 418 011

Jätehuoltomääräykset

Kiteen kaupungin yleisissä jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta, joihin voi tutustua sivun alareunassa olevasta linkistä.

Kiteen kaupungille on laadittu uudet jätehuoltomääräykset, jotka ovat olleet nähtävillä ja niiden käsittely on vireillä.

Jätteiden käsittelystä perittävät maksut

Jätteiden käsittelystä Kiteen kaupunki perii jätelaissa ja jäteverolaissa tarkoitettua käsittelymaksua. Jätemaksun määräämisen yleisinä perusteina ovat jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Kiteen kaupungin jätemaksutaksa on tarkistettu vuosittain vastaamaan jätehuollosta aiheutuvia kustannuksia.

Vuoden 2018 jätemaksutaksaan voi tutustua sivun alareunassa olevasta linkistä.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka

Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla toimii yhdyskuntajätteen (sekajätteen) siirtokuormausasema, puhtaiden ylijäämämaiden ja pysyväksi jätteiksi luettavien rakennusjätteiden kaatopaikka sekä BioKymppi Oy:n biokaasutuslaitos. Siirtokuormausasemalla vastaanotettavat yhdyskuntajätteet kuljetetaan Ekokem Oy:lle energiahyötykäyttöön.

Edellä mainittujen toimintojen lisäksi Sopensuon jätteenkäsittelypaikalla ovat:

 • hyötyjätteiden vastaanotto
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto
 • sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanotto ja
 • lumen läjitys.

Sopensuon jätteenkäsittelypaikka on avoinna arkisin ma - pe klo 8 - 16.00.
Suljettu päivittäin klo 11 - 11.30 ruokatauon aikana.

 

Yhteystiedot

      Sopensuon jätteenkäsittelypaikka, os. Puhoksentie 15, 82500 Kitee
      puh. 040 105 1231 tai 050 378 7570

Kesälahden hyötyjätepiste

Hyötyjätepiste sijaitsee Teollisuusalue II:lla osoitteessa Puhdistamontie 3.

Aukioloajat:

1.4. - 31.10.

      ma klo 17.00 - 18.00
      to   klo 16.00 - 17.00
      la   klo 10.00 - 12.00

1.11. - 31.3.

      la   klo 10.00 - 12.00

Hyötyjätepisteelle saada viedä mm.

 • puutarhajätettä
 • risuja, lehtiä
 • SER-romua
 • metallia
 • vaarallisia aineita

Lisäksi vapaa-ajan asukkailta otetaan vastaan pieniä määriä sekajätettä sekä energia- ja rakennusjätettä

Hinnasto

 • sekajäte 200 l säkki   8,00 €
 • energiajäte 200 l säkki   7,00 €
 • rakennusjäte   60,00 €/m3

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Mika Niskanen

Kuntatekniikan päällikkö
040 105 1204
mika.niskanen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute