Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset

Kiteen kaupungilta vuonna 2020 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin asiointipisteeseen os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15 tai Kesälahden asiointipisteeseen os. Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti, avoinna ma klo 12 - 18,  ti, ke ja pe sekä aattona klo 10 - 15 ja to klo 10 - 17. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Lisätietoa avustusten hakemisesta www.kitee.fi/avustukset, Kiteen kaupungin asiointipisteistä sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

Avustuksia sähköisillä lomakkeilla haetaan osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan. 
 
KAUPUNGINHALLITUS

Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika päättyi 31.3.2020 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö Teppo Koskinen, puh. 040 105 1012.

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään haku oli auki 19.2. – 11.3.2020. Syksyn hakuaika auki 1.9. - 25.9.2020. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta Hae markkinointiviestintäkumppanuuksia täältä. Lisätietoja johdon sihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan nyt kaupunginhallituksel-ta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2020 avustusten hakuaika päättyi 30.4.2020 klo 15.00. Lisätietoja hallintopäällikkö Teppo Koskinen, puh. 040 105 1002.

Työllistämisen kuntalisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Kuntalisää voi hakea jatkuvasti. Sähköinen haku Miunpalveluiden kautta ja tulostettavat hakulomakkeet https://www.kitee.fi/palvelut-yrityksille-yhdistyksille. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018. 

Kiteen kaupunki maksaa 250/375 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren koulujen loma-aikana v. 2020, vähintään 10/15 päiväksi. Kesätyöseteleistä maksettavan tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 13.1.2021 palauttamalla paperisen kesätyösetelin liitteineen kaupungin Asiointipisteeseen. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen puh. 040 105 1018.

ELINVOIMA- JA OMISTAOHJAUSJAOSTO

Kiteen kaupunki maksaa yritysten kehittämisrahaa 500 euroa, minkä yritys voi käyttää haluamallaan tavalla esim. markkinointiin, koulutukseen tai yrityksen kehittämiseen. Yritys saa sen vain kerran toimintansa aikana. Haku sähköisesti http://www.kitee.fi/yritys-ja-kehittamispalvelut sivuilta. Lisätietoja elinkei-nopäällikkö, Mikko Heickell, 040 105 1308.


SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Ki-teen kulttuuri-tarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162.

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja vs. nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen, puh. 040 105 1055.

Liikuntatoimen avustukset tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten jär-jestöjä sekä erityisryhmiä. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2020 osalta ovat haussa 23.11.2020 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18–vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2020 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yksityistiekuntien avustukset. Peruskorjausavustus haettava 31.8.2020 kello 15 mennessä. Yksityistieavustus haettava 30.9.2020 mennessä. Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen, puh. 040 105 1204.

MUUT KUMPPANUUDET

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuudet. 
 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA