Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset

Kiteen kaupungilta vuonna 2021 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin asiointipisteisiin Kiteellä os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15 tai Kesälahdella os. Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti, avoinna ma klo 12 - 18, ti, ke ja pe sekä aattona klo 10 - 15 ja to klo 10 - 17. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Lisätietoa avustusten hakemisesta www.kitee.fi/avustukset, Kiteen kaupungin asiointipisteistä sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

Avustuksia sähköisillä lomakkeilla haetaan osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan.

Ohjeet yhdistysten sähköiseen hakuun löydät Miunpalveluit-> Siirry palveluun -> ohjeet kirjautumisruudulla.

 

KAUPUNGINHALLITUS

Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 31.5.2021 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö , puh. 040 105 1012.

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään haku on auki 5. –26.2.2021. Syksyn hakuaika auki 3. - 26.9.2021. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta www.kitee.fi/kumppanuudet . Lisätietoja johdon sihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2021 avustusten hakuaika päättyy 31.5.2021 kello 15. Lisätietoja Pasi Lamminluoto, puh. 040 105 1012.

Työllistämisen kaupunkilisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Kaupunkilisää voi hakea jatkuvasti. Sähköinen haku Miunpalveluiden kautta ja tulostettavat hakulomakkeet https://www.kitee.fi/palvelut-yrityksille-yhdistyksille. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018.

Yhdistysten työllistämisen tukitoimia lisätään maksamalla yhdistykselle 200 euroa kuukaudessa, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 v. työttömänä olleen tai 100 % palkkatukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Tukea maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Yhdistyksiä tuetaan myös 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan sitä tarvitsevalle kiteeläiselle pitkäaikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2 – 6 kk. Yhdistyksen tulee toimittaa palkkatukipäätös ja työsopimus sekä kopio työkokeilusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Lisäksi kaupunki myöntää erillishakemuksella yhdistyksille ensimmäiseen kuukauden palkkakuluja vastaava palkkaennakkolainaa sekä tarjoaa ostopalveluna työnantajapalvelua työsuhteen aikaiseen palkanlaskentaan. Yhdistysten työllistämisen tuet löytyvät https://www.kitee.fi/palvelut-yrityksille-yhdistyksille. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018.

Kiteen kaupunki maksaa 250/375 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren koulujen loma-aikana v. 2021, vähintään 10/15 päiväksi. Nuorten työseteleistä maksettavan tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 12.1.2022 palauttamalla paperisen kesätyösetelin liitteineen kaupungin asiointipisteeseen. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen puh. 040 105 1018.


ELINVOIMA- JA OMISTAOHJAUSJAOSTO

Kiteen kaupunki maksaa yritysten kehittämisrahaa 500 euroa, minkä yritys voi käyttää haluamallaan tavalla esim. markkinointiin, koulutukseen tai yrityksen kehittämiseen. Yritys saa sen vain kerran toimintansa aikana. Haku sähköisesti http://www.kitee.fi/yritys-ja-kehittamispalvelut sivuilta. 

 

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuri-tarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162.

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja vs. nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen, puh. 040 105 1055.

Liikuntatoimen avustukset tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten järjestöjä sekä erityisryhmiä. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2021 osalta ovat haussa 22.11.2021 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18–vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2021 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Peruskorjausavustukset.
Peruskorjausavustuksista päätetään kaksi kertaa vuodessa, 30.4.2021 ja 31.8.2021 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella. Lisäksi tekninen lautakunta voi kiireellisissä tapauksissa myöntää avustusta peruskorjaukseen myös muina aikoina.

Yksityistieavustukset.
Yksityistieavustukset haettava 30.9.2021 mennessä.

Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen, puh. 040 105 1204.

 

MUUT KUMPPANUUDET

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuudet.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA