Arppen koulun oppilastoiminta

Arppen koulun oppilastoiminta

Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ryhmäyttävät seitsemäsluokkalaisia, järjestävät teemapäiviä, pitävät päivänavauksia, osallistuvat KiVa-koulutoimintaan ja pyrkivät yleensäkin luomaan kouluun mukavaa ilmapiiriä.

Tukioppilaiksi haluavien oppilaiden koulutus järjestetään 8. luokan lyhytkurssina yhteensä noin 35 tuntia. Kurssimateriaalina käytetään MLL:n tuottamaan materiaalia. Tukioppilaskurssilla käsitellään mm. ryhmän toimintaa, minäkäsitystä ja vuorovaikutusta. Kurssilla käytetään paljon toiminnallisia tapoja aiheisiin tutustumisessa. Kurssilaiset vierailevat Arppen koulun 5.- ja 6.-luokilla kevätlukukauden alussa leikittämässä oppilaita.

Uudet tukioppilaat valitaan helmikuussa hakemusten, oman luokan äänestyksen, tukioppilaskurssin näyttöjen perusteella sekä opettajakunnan hyväksyminä. Tukioppilaat toimivat koulun luottamushenkilöinä, jotka luovat kouluun omalla toiminnallaan hyvää yhteishenkeä.

Tukioppilastoimintaa voi olla myös koulupäivien ulkopuolella. Tukioppilaat voivat mahdollisuuksien mukaan olla mukana järjestämässä muitakin kuin koulun tapahtumia. Yhteistyökumppaneiden kanssa tehdään yhteistyötä.

Tukioppilasohjaajina toimivat Annakaisa Rouvinen ja Maria Väistö.

 

Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä suorittaa oppilaskunnalle erikseen määrätyt tehtävät. Oppilaskuntaan kuuluu kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Vuosiluokilla 1 - 6 toimii oppilaskunnan hallitus, johon on nimetty vuosiluokilta 3 - 6 kaksi oppilasta luokastaan. Vuosiluokilla 7 - 9 valitaan oppilaskunnan hallitukseen yksi edustaja, joka aloittaa toimikautensa seitsemännen luokan kevätlukukaudella. Hallituksen toimihenkilöt valitaan lukuvuodeksi kerrallaan syksyllä.

Oppilaskunnan hallituksen tehtäviin kuuluu ylläpitää ja parantaa kouluviihtyvyyttä sekä osallistua lukuvuoden työn suunnitteluun ja toteutukseen. Hallitus pyrkii järjestämään myös erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia koulutyön piristykseksi.

Ohjaavina opettajina toimivat:
1. - 6.-luokilla Minja Hiltunen ja Saija Repo
7. - 9.-luokilla Eija Taponen

 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Maria Väistö

lehtori
 050 406 3402
maria.vaisto@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

Minja Hiltunen

luokanopettaja
 040 105 1156
minja.hiltunen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 F, 82500 Kitee

Heidi Ropo

lehtori (englanti)
 040 105 1174
heidi.ropo@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

Marisa Kukkonen

resurssiopettaja
 050 594 0623
marisa.turunen@edu.kitee.fi
Koulutie 3 D, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute