Sisältöjulkaisija

angle-left ToKi – toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin

ToKi -hanke

Toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin.

ToKi on Kiteen ja Tohmajärven yhteinen työllisyyshanke, jota hallinnoi Kiteen kaupunki. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke kestää joulukuun 2021 loppuun. Hankkeen kohderyhmänä ovat kiteeläiset sekä tohmajärveläiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät.

Hanke tarjoaa työttömille työnhakijoille henkilökohtaista valmennusta, ohjausta ja koulutusta, sekä parantaa työttömien työelämävalmiuksia. Työntekijät tukevat elämäntavoitteiden selkiytymisessä sekä rohkaisevat ja motivoivat työnhaun jatkamisessa. Hankkeessa panostetaan työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Toimenpiteillä tähdätään opintoihin tai pysyvään työllistymiseen ja avataan polkua yrityksiin. 

Yhteistyö kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, että asiakkaat ohjautuvat palveluihin oikea-aikaisesti. Näin varmistetaan sujuva eteneminen kohti työllisyyttä. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka vahvistaa Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä työllisyyden hoidossa.

Hankkeessa paneudutaan ennaltaehkäisevään työhön ja laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintasuunnitelma nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn Keski-Karjalassa.

ToKi-hankkeen esite pdf-muodossa

Kiteen yhteyshenkilö: 
 Hannele Kosonen, projektityöntekijä, p. 040 105 0861, hannele.kosonen@kitee.fi
 Kiteentie 25, 82500 Kitee

Tohmajärven yhteyshenkilö: 
 Katri Päivinen, projektityöntekijä, p. 040 105 4105, katri.paivinen@tohmajarvi.fi
 Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

Projektin hallinnointi: 
 Kirsi Miettinen, projektipäällikkö, p. 040 105 0004, kirsi.miettinen@kitee.fi
 Kiteentie 25, 82500 Kitee
 

ToKi-hankkeen logo, violetti ja harmaa viiva risteävät, oranssi aurinko niiden yläpuolella.

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute