Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus palaavat lähiopetukseen 14.5.2020

Kiteen kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus palaavat lähiopetukseen 14.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön 4.5.2020 antaman tiedotteen mukaisesti lapset palaavat varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuksen lähiopetukseen torstaina 14. toukokuuta. Terveysviranomaisten arvion perusteella valmiuslain soveltamisasetuksen jatkamiselle ei ole enää perusteita ja palaaminen on turvallista. Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yksiköt noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaistahojen turvallisuusohjeita. 

Jokainen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yksikkö on laatinut omat tarkentavat toimintaohjeensa kontaktien ja tartuntariskien minimoimiseksi. Tärkein ohje on, että mikäli tartuntaan viittavia oireita ilmenee, täytyy silloin jäädä kotiin. 

Perusopetus

Arppen perusopetusyksikössä lukion tiloja otetaan perusopetuksen käyttöön, samoin muissa yksiköissä on tehty tilajärjestelyitä väljyyden lisäämiseksi. Koulukohtaisesti on suunniteltu kulkureittejä, ja eri ryhmillä on omia ryhmäkohtaisia sisäänkäyntejä.

Hygieniaohjeistukset ovat tulleet kaikkiin yksiköihin ja ohjeistusten noudattamista valvotaan. Oppilaiden keskinäiset ja oppilaiden ja henkilökunnan väliset kontaktit minimoidaan opetusjärjestelyissä. Ruokailua on porrastettu ja osa ruokailuista tapahtuu erillisissä tiloissa kuten liikuntasaleissa tai luokissa. 

Ulkopuolisten tahojen vierailuja kouluihin ei järjestetä. Liikennöitsijöitä ja kuljettajia ohjeistetaan ryhmittelemään oppilaita siten, että aina tietyn yksikön oppilaat istuvat autossa omilla paikoillaan. 

Koulukohtaisista tarkemmista toimintaohjeista tiedotetaan huoltajia Wilman kautta ja lisätietoa antavat koulujen rehtorit. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa huolehditaan turvallisesta päiväkotiin palaamisesta tehostamalla hygieniaa ja noudattamalla THL:n ja valtioneuvoston ohjeita. Leluja ei saa kuljetella päiväkodin ja kodin välillä. Päiväkotiin voi tuoda yhden oman unilelun, jota on säilytettävä päiväkodissa. 

Päiväkodeissa pyritään välttämään tarpeettomia fyysisiä kontakteja sekä aikuisten ja lasten turhaa liikkumista ryhmien välillä. Muiden kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön oleskelua päiväkotien alueilla vältetään eikä isoja yhteistilaisuuksia järjestetä. 

Päiväkotien esimiehet tiedottavat yksikkökohtaisista ohjeista, esimerkiksi ryhmien ruokailuista, ulkoilujen porrastamisista ja mahdollisista poikkeuksista kulkureiteissä tarkemmin Daisyssä.

Tyhjä luokkahuone.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute