Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen Villalassa pohja- ja pintavesiä tarkkailtiin vanhalla kaatopaikka-alueella

Kiteen Villalassa pohja- ja pintavesiä tarkkailtiin vanhalla kaatopaikka-alueella

Villalan vanhan kaatopaikan alueella tehdyillä pohja- ja pintaveden lisätutkimuksilla selvitettiin paikallisia pohjavesiolosuhteita ja päivitettiin vuonna 2021 laadittua riskinarviointia. 

Villalan vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut Kesälahden kunnan käytössä yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1971 - 1980. Kaatopaikka-alue on ollut vuokrattuna yksityishenkilöltä. Alue sijoittuu Kannokkosuon 2-luokan pohjavesialueella entisen maa-ainesottoalueen reunaan. 

Villalan vanhalla kaatopaikka-alueella tehtiin vuonna 2021 perustutkimus, jossa selvitettiin kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Tutkimuksia tarkennettiin vuonna 2022 pohja- ja pintavesien lisätutkimuksilla. Saatujen tutkimustuloksien perusteella laaditun riskinarvioinnin mukaan alueen haitta-aineista ja jätteistä ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Alueella ei todettu VNa 214/2007 mukaista puhdistustarvetta.

Selvitys toteutettiin osana valtakunnallista Maaperä kuntoon -hanketta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö -keskuksen ja Kiteen kaupungin yhteistyönä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy. 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on antanut selvityksestä lausunnon 12.12.2022. Lausunnossa todetaan, että kaatopaikka-alueella tehdyt selvitykset ovat edustavia ja riittävän kattavia. Lisäksi selvityksen perusteella tehdyt johtopäätökset ovat oikeat.

Lisätietoja
Juha Kervinen, Kiteen kaupunki, 040 105 1232, juha.kervinen@kitee.fi
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Anna Naukkarinen, Ramboll Finland Oy, 040 635 2633, anna.naukkarinen@ramboll.fi

Kartta Villalan alueesta, jossa tarkkailua on tehty pohja- ja pintavesissä

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute