Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen talous on vankalla pohjalla

Kiteen talous on vankalla pohjalla

Kiteen kaupungin viime vuoden tulos on ylijäämäinen, palvelut ovat kunnossa, verorahoitus ennallaan ja velka vähentynyt. 

Kiteen kaupungin palvelut olivat hyvässä kunnossa viime vuonna. Kaupunki panosti elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen, varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 

Tulos pieneni edellisistä viidestä vuodesta (2014-2018) ollen kuitenkin ylijäämäinen 1,2 milj. euroa.  Velka väheni 1,3 milj. euroa. Kaupungin nettomenot (toimintakate), 65,8 milj. euroa, kasvoivat 2,7 %, edellisestä vuodesta. Toimintakate toteutui 2,0 milj. euroa budjetoitua parempana. 

Kiteen saama verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) pysyi lähes ennallaan kasvaen vajaat 100 000 euroa.  Verotulot, yhteensä 32,2 milj. euroa, kasvoivat 0,2 % jääden 1,5 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.  Kitee laski tuloveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2019 ja tuloveroa kertyi 0,1 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän.  Kiinteistöverot, 3 milj. euroa, kasvoivat 4,7 prosenttia edellisvuodesta ja yhteisöverotuotot, 2,2 milj. euroa, kasvoivat 1,5 %.

Valtionosuudet, 37,2 milj. euroa, kasvoivat 23 000 euroa, mikä on 0,5 milj. euroa (1,3 %) talousarviota enemmän. Tämä johtuu syrjäisyyslisien oikaisuista sekä kilpailukykysopimukseen sisältyneen lomarahojen leikkauksen päättymisestä, jonka maksatus siirrettiin vuodelta 2020 jo vuodelle 2019.

Kaupungin viime vuoden tulos on 1,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kiteen kaupungilla on kertynyttä ylijäämää 20,6 miljoonaa euroa eli 2029 euroa/asukas. Velkamäärä pieneni, sillä nettoinvestoinnit, 1,8 milj. euroa, rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella ja vanhoja velkoja vähennettiin suunnitelman mukaisesti. Kiteen kaupungilla on velkaa vuoden 2019 lopussa 3,5 miljoonaa euroa eli 344 euroa/asukas.

Vuosi 2019 vankistaa kaupungin taloutta. Voimassa olevan kaupunkistrategian mukaisesti talous pidetään hyvässä kunnossa. Tulos oli viime vuodelta hyvä, silti tekemistä riittää. Kaupungin päähuomio kohdennetaan erityisesti elinvoimaan ja työpaikkoihin, sillä kaupungin suurin haaste on korkea työttömyys. Työllisyys on heikentynyt johtuen Stora Enson Kiteen sahan lakkauttamisesta.

Palvelut halutaan pitää hyvässä kilpailukykyisessä kunnossa ja niitä halutaan kehittää. Tämä edellyttää palvelutarpeen arviointia väestön ikärakenteen muuttuessa ja väestön vähetessä, mutta myös taloudellisia resursseja. Kaupungin konserniin kuuluvat vuokrataloyhtiöt ja Kesälahden vanhustentukiyhdistyksen toiminnan uudelleen järjestelyt edellyttävät taloudellisia panoksia edelleen, vaikka niihin on jo varauduttu viime vuosina.

Tilinpäätös valmistuu kokonaisuudessaan 31.3. mennessä, jolloin sitä analysoidaan tarkemmin.

Kiteen kaupungintalo aurinkoisena talvipäivänä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute