Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen kaupungin palvelut ja toiminnot 14.5. alkaen

Kiteen kaupungin palvelut ja toiminnot 14.5. alkaen

Suomen valtioneuvoston 6.5.2020 antaman periaatepäätöksen mukaan koronavirusepidemian etenemisen hillitsemisessä on Suomessa onnistuttu toistaiseksi hyvin. Sen seurauksena laajamittaisista rajoitustoimista siirrytään asteittain ja hallitusti aiempaa kohdennetumpiin toimenpiteisiin ja tartuntatautilain, valmiuslain sekä mahdollisten muiden säädösten mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan. Tämä näkyy muutoksina myös Kiteen kaupungin toiminnoissa ja palveluissa. Nykyiset linjaukset ovat voimassa 13.5. saakka. 
 

Torstaina 14.5. avautuvat toiminnot ja palvelut

Perusopetus
Kiteen kaupungin perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen kouluyksiköihin ja etäopetus lakkaa. Myös perusopetuksen oppilaiden kouluruokajakelu lakkaa ja siirrytään ruokailuihin koulujen tiloissa. Ruokailuja porrastetaan ja tilojen käytössä lisätään väljyyttä tartuntariskin minimoimiseksi.

Kouluun ei edelleenkään saa tulla sairaana. Opetushenkilökunnan siirtymisiä ryhmien välillä vältetään ja opetushenkilökuntaan kuuluvien henkilöiden väliset kontaktit minimoidaan. Opetushallitukselta saadaan tarkentavia toimintaohjeita viikon 19 loppuun mennessä. 

Huoltajia tiedotetaan koulujen alkamisesta myös Wilman kautta.
 
Varhaiskasvatus
Lapset voivat palata varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Myös poikkeusjärjestelyjen ajan voimassa olleet ylimääräiset maksuhyvitykset päättyvät. 

Varhaiskasvatukseen ei edelleenkään saa tulla sairaana. Varhaiskasvatuksessa toimintaa porrastetaan ja muutetaan esimerkiksi ruokailujärjestelyjä vastaamaan THL:n antamia turvallisuusohjeita. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään ja henkilöstö toimii pääsääntöisesti saman lapsiryhmän kanssa. 

Huoltajia tiedotetaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen palaamisesta myös Daisyn kautta.


Lukio
Valtioneuvosto suosittelee toisen asteen etäopetuksen jatkamista, mikäli se on mahdollista. Kiteen lukiossa etäopetus jatkuu myös 13.5. jälkeen.

Opetus toteutetaan edelleen lukujärjestyksen mukaisesti verkko-oppimisalustoja hyödyntäen. Joitakin suorituksia tehdään lukiolla paikan päällä. Lisäksi opiskelijoille, jotka kokevat tarvitsevansa tukiopetusta tai muuta ohjausta, tarjotaan mahdollisuus saada tukea etäyhteyden lisäksi myös paikan päällä. 

Lukiolaisten ruokajakelu jatkuu, mutta jakelu tapahtuu vain kerran viikossa. Valmisruokien osuutta mahdollisesti lisätään säilyvyyden parantamiseksi, jotta jakelu voidaan hoitaa kerran viikossa. Viikoittaisesta jakelupäivästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Perinteisen kaltaista ylioppilasjuhlaa ei järjestetä lauantaina 30.5. Abiturienteilta ja heidän perheiltään kartoitetaan kyselyllä mielipidettä lakkiaisten uudesta järjestämisajankohdasta. 


Kirjastojen varattujen aineistojen uloslainaus
Verkkokirjastossa tehty varaus on ainoa tapa saada aineistoa. Kiteellä ja Kesälahdella varattujen aineistojen nouto tapahtuu kirjastoista kaksi kertaa viikossa, tiistaisin klo 12-18 ja torstaisin klo 10-16. 
Kirjastojen palautusluukut ovat olleet avoinna 4.5 alkaen. Kiteen ja Kesälahden kirjastotilojen avautumisesta tiedotetaan myöhemmin, kun viranomaisilta saadaan tarkat ohjeistukset julkisten tilojen hallittuun avaamiseen.


Edelleen suljetut palvelut ja toiminnot

 • Uimahalli
 • Nuoriso- ja liikuntatilat
 • Seniorikuntosalit ja koulujen liikuntasalien ilta- ja viikonloppukäyttö. 
 • Kesälahden Paloaseman kuntosali. 
 • Kaupungin ylläpitämät kahviot.
 • Kansalaisopiston kurssit ovat päättyneet kuluvan kevään osalta eikä kursseja enää avata. Keskeytyneitä kursseja hyvitetään opiskelijoille koronaopintosetelin muodossa. Hyvitys huomioidaan seuraavan lukuvuoden kurssimaksussa vastaavana alennuksena.  


Muut toiminnot

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tilat avautuvat asteittain kesäkuun aikana. Kaupungin toimielimet valmistelevat 18.5. mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston ohjeiden pohjalta avautumissuunnitelman, josta tiedotetaan sen valmistuttua.
 • Kaupungin ulkoliikuntapaikat ovat normaaliin tapaan kuntalaisten käytössä.
 • Yli 70-vuotiaiden asiointipalvelu jatkuu edelleen.
 • Kiteen kaupungintalon pääovi, asiointipiste ja nettipiste ovat auki arkisin kello klo 8-15. Muihin toimistoihin tapaamiset tulee sopia erikseen. Kesälahden asiointipiste on avoinna arkisin kello 8-15. Henkilökohtaista asiointia pitää välttää, puhelinasiointia suositellaan.
 • Kaupungin toimielinten kokoukset pyritään pitämään sovittujen aikataulujen mukaisesti sähköisiä kokouskäytäntöjä hyödyntäen.


Yli 10 h kokoontumiskielto on Itä-Suomen aluehallintoviraston 17.3.2020 tekemän päätöksen mukaisesti voimassa 31. toukokuuta saakka. Aluehallintovirasto tekee alueellisen päätöksen rajoituksista 1. kesäkuuta alkaen. Päätöksestä tiedotetaan myöhemmin. 


Kiteen kaupunki seuraa koronavirusepidemian muuttuvaa tilannetta ja siihen liittyviä valtioneuvoston linjauksia aktiivisesti ja reagoi niihin aina tarvittaessa. Kaikista muutoksista toiminnassa tullaan hyvissä ajoin tiedottamaan asukkaille Kiteen kaupungin kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kiteen kaupungintalo kesäpäivänä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute