Sisältöjulkaisija

angle-left Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelmassa on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2040 asti ja käsittelee mm. infrastruktuurin kehittämiseen, palveluihin, viestintään ja rahoitukseen liittyviä asioita.


Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelmassa on määritelty muun muassa pyöräilyn tavoiteverkko ja keskeisimmät kävelyalueet sekä niiden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet Kiteen kaupungin sekä Tohmajärven ja Rääkkylän kunnan alueelle. Liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyen suunnitelmaan nostettiin monia pieniä ja nopeasti toteutettavia toimenpiteitä, joilla parannetaan turvallisuutta muun muassa koulujen lähettyvillä sekä muissa yksittäisissä ongelmalliseksi koetuissa kohteissa.

Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä
Viisaan liikkumisen kehittämiselle asetettiin suunnitelmassa useita tavoitteita kuten arkiliikkumiseen kannustaminen ja esteettömyyden kehittäminen. Kävely ja pyöräilymatkojen määrää pyritään lisäämään 30 % vuoteen 2030 mennessä.  Toimenpiteitä suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa edistäen kaikkien kulkumuotojen yhteispeliä. Sujuvien matkaketjujen toivotaan houkuttelevan myös entistä enemmän pyörämatkailijoita nauttimaan Karelian poluista ja muista Keski-Karjalan upeista pyöräreiteistä.

Kävelyllä ja pyöräilyllä on merkittäviä terveysvaikutuksia. Maailman terveysjärjestö WHO:n HEAT-arviointityökalulla tehdyn laskelman mukaan kävely- ja pyöräilymäärien kasvattaminen 30 % toisi vuosit-tain 2,6 miljoonan euron säästöt. YK:n suosituksen mukaan kunnan liikenneinvestoinneista ja ylläpidosta vähintään 20 % olisikin sijoitettava jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen.


Vuorovaikutteisessa suunnitelman laatimisprosessissa osallistettiin niin asukkaita kuin viisaan liikkumisen edistämisen parissa työskenteleviä henkilöitä
Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja alueen kuntien kesken. Tavoitteet määriteltiin seudun yhteisessä virtuaalisessa työpajassa. Työn aikana toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin alueen asukkaiden ja vierailijoiden liikkumistottumuksia ja näkemyksiä kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden kehittämistarpeista. Kyselystä nousseita ongelmakohtia tarkasteltiin toimenpiteiden laatimista edeltävillä maastokäynneillä. Toimenpiteitä sekä nii-den toteutusaikataulua ja vastuutahoja tarkennettiin kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä. Liikenne-turvallisuustyöryhmät koordinoivat ja seuraavat toimenpiteiden toteutusta. Konsulttina työssä toimi poh-joismainen rakennetun ympäristön asiantuntijayritys Sitowise Oy.


 Tutustu raporttiin liitteineen tästä linkistä


Yhteystiedot:

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus
Esko Tolvanen
liikenneturvallisuusasiantuntija 
esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi

Kiteen kaupunki
Kari Siponen
tekninen johtaja
kari.siponen(at)kitee.fi

Tohmäjärven kunta
Oskari Mähönen
kuntatekniikan päällikkö/vt. rakennustarkastaja
oskari.mahonen(at)tohmajarvi.fi


Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus
Juha Korhonen
Liikennejärjestelmäasiantuntija
juha.korhonen(at)ely-keskus.fi

Rääkkylän kunta
Joni Rytkönen 
apulaisrakennustarkastaja
joni.rytkonen(at)raakkyla.fi


Sitowise Oy
Milla Talja
Projektipäällikkö
milla.talja@sitowise

Uutisen kuva: Pia Inberg

Nainen kävelemässä kevyen liikenteen väylällä, kuulokkeet korvilla

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute