Vanhusneuvosto

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ns. vanhuspalvelulaki, tuli voimaan 1.7.2013. Lain 11 §:n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Vanhusneuvosto 2013 - 2016

Yhdistys

Nimi

Eläkeliiton Kiteen yhdistys

Salmelainen Pirjo, pj.

 

Kuronen Toivo

Senioriopettajat

Hakulinen Maire

 

Ilvonen Ahti

Eläkeliiton Kesälahden yhdistys

Halttunen Kaija

Haverinen Vuokko

Kiteen eläkkeensaajat

Havukainen Taisto

 

Mikkonen Sirkka-Liisa

Kiteen Kristillisten eläkeliitto

Juvonen Elna

Holopainen Anja

Kesälahden Rintamaveteraanit

Kupiainen Aimo

Luukkonen Keijo

Kiteen kansalliset seniorit

Muttonen Pentti

 

Holopainen Pentti

Kiteen Sotainvalidit

Raekorpi Kauko

Kiteen rintamaveteraanit

Rinne Kalervo

 

Tiainen Sulo

Kiteen Sotaveteraanit

Silvennoinen Iivari

 

Kuittinen Ritva

Kiteen kaupungin edustaja

Pirhonen Liisa

  Pulkkinen Jouni
Sihteeri, vapaa-aikapäällikkö Niskanen Tapio

 


Kiteen kaupungin vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa jo 26.6.2013. 

Vanhusneuvosto Liikuttaa -tapahtuma 25.5.2015.

Vanhusneuvosto Liikuttaa -tapahtuma 25.5.2015

 

Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat:


Kokousten pöytäkirjat 2017

Pöytäkirja 1/2017
Pöytäkirja 2/2017

Lisätietoja

Vapaa-aikapäällikkö
Tapio Niskanen
Puh. 040 105 1189
tapio.niskanen(a)kitee.fi

Puheenjohtaja
Pirjo Salmelainen