Tietosuoja

Tietosuoja-asiantuntija


Kiteen kaupunki on nimennyt tietosuoja-asiantuntijaksi hallintopäällikkö Eija Hämäläisen. Tietosuoja-asiantuntijan varahenkilöiksi valittiin Kiteen lukion ja perusopetuksen lehtori Timo Nenonen ja teknisen toimen hallintosihteeri Auli Suikkila.

Tietosuoja-asiantuntija tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttamisessa muun muassa seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet.

Tietosuoja-asiantuntija toimii yhteyshenkilönä sekä rekisteröidylle että valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta on vastuussa organisaation johto.

Pyynnöt ja ilmoitukset on aina tehtävä kirjallisesti, jotta kysyjän henkilöllisyys voidaan todentaa. Tarkempia tietoja ja ohjeita henkilötietojen tarkistamisesta löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Tietojenpyyntölomakkeet


Tietopyyntö; henkilötietojen pyytäminen, oikaiseminen ja poistaminen (ohjautuu suoraa tunnistaumiseen ja sähköiselle lomakkeelle)

Tietosuojapoikkeamailmoitus (ohjautuu suoraa tunnistaumiseen ja sähköiselle lomakkeelle)

Yhteystiedot

Tietosuoja-asiantuntija

Eija Hämäläinen
hallintopäällikkö
Hallintokeskus/ hallintopalvelut
040 105 1002
eija.hamalainen@kitee.fi

Tietosuoja-asiantuntija (vara)
Nenonen Timo
lehtori
Kiteen lukio ja Arppen koulu 7-9 luokat
050 382 5346
timo.nenonen@kitee.fi

Tietosuoja-asiantuntija (vara)
Auli Suikkila
hallintosihteeri
Kiteen kaupunki/tekninen keskus
040 105 2203
auli.suikkila@kitee.fi