Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus ja eskarin varhaiskasvatus

Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Eskariin osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty.
Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Kiteellä on viisi esiopetuspaikkaa. Ryhmien määrä ja koko vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan. Esiopetusta järjestetään perusopetukselle määriteltyinä koulupäivinä, 19 tuntia viikossa. Koulujen loma-aikoina ei esiopetustakaan järjestetä.

Esiopetus perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Esiopetuksessa haluamme vahvistaa lapsen itseluottamusta, omatoimisuutta ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

PTV-sisältö

Lainsäädäntö
Lomakkeet
  • Esiopetukseen ilmoittautuminen 2018-2019
  • Esiopetukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake, jonka postitamme kaikkiin kiteeläisiin esiopetusikäisten perheisiin kevään aikana.
  • Esiopetuspaikan irtisanominen
  • Irtisano esiopetuspaikka, jos lapsesi jää jostain syystä pois esiopetuksesta kesken vuoden.
  • Hakemus esioppilaan päivähoitoon tai leikkitoimintaan 2018-2019
  • Voit hakea lomakkeella esikouluikäiselle lapsellesi leikkitoiminta- tai päivähoitopaikkaa.
  • Sopimus esioppilaiden tuntiperusteisesta varhaiskasvatuksesta
  • Lomakkeella ilmoitat, kuinka monta tuntia varhaiskasvatusta kuukaudessa varaat lapsellesi esiopetuksen lisäksi.

Eskarin varhaiskasvatus

Eskarin varhaiskasvatus


Esioppilaan päiväkotihoito järjestetään esiopetuspaikan yhteydessä. Päiväkoti Kiepistä voit hakea vuorohoitoa ja Kesälahden päiväkodista iltahoitoa eskari-ikäiselle lapsellesi. Jos haluat  eskari-ikäiselle lapsellesi perhepäivähoitopaikan, tulee sinun kustantaa itse matkat eskarista perhepäivähoitoon ja takaisin.

Esiopetuksen varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Leikkitoiminta

Leikkitoiminta on kerhomuotoista, virikkeellistä, monipuolista ja omaehtoista sekä ohjattua ja valvottua. Leikkitoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti Puhoksen ja Kesälahden aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä enintään 25 tuntia/viikko/lapsi. Lukuvuoteen sisältyvien lomien (syys-, joulu- ja talviloma) ja muiden vapaiden aikana tapahtuvasta leikkitoiminnasta peritään päivämaksu, joka on puolet tilapäishoidon maksusta.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Päivi Lappalainen

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
paivi.lappalainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluajat

ma-pe klo 9-11

Eine Kettunen

varhaiskasvatuksen päällikkö
040 105 0201
eine.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute