Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset


Kiteen kaupungilta vuonna 2018 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin yhteispalvelupisteeseen os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15 tai Kesälahden yhteispalvelupisteeseen os. Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti, avoinna ma-pe 8-15. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Lisätietoa avustusten hakemisesta www.kitee.fi/avustukset sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

Avustuksia sähköisillä lomakkeilla haetaan osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan.  

Kaupungin avustusten hakemisesta järjestetään infotilaisuus 20.3.2018 klo 17.30 Kiteen kaupungintalolla, valtuustosalissa. Halutessasi ota oma tietokoneesi sekä avustushakemuksessa tarvittavat asiakirjat, kuten pankkitunnukset, mukaan. Voit jättää sähköisen avustushakemuksen samassa tilaisuudessa kaupungin henkilökunnan opastamana. Lisäksi Kiteen kaupungin yhteispalvelupisteissä on saatavana neuvontaa sähköisten lomakkeiden käyttöön aukioloaikoina
 
Ohjeet Miunpalveluiden sähköiseen hakuun löydät täältä 

Kaupunginhallitus

 
Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 30.4.2018 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö Eija Hämäläinen, puh. 040 105 1002. Haku Miunpalvelut. Kyläavustus, paperilomake, Kyläavustus, rakentamisavustuksen liite

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika 16.3.2018 kello 15 mennessä. Syksyn hakuaika alkaa 5.9.2018 ja loppuu 21.9.2018 kello 15 mennessä. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta. Lisätietoja johdon sihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015. Hae täältä

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan nyt kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyy 30.4.2017 klo 15.00. Lisätietoja vs. talous- ja hallintojohtaja Kaisa Kolu, puh. 040 105 2002. Haku Miunpalvelut. Paperilomake

Työllistämisen kuntalisä yhdistyksille ja yrityksille. Kuntalisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Kuntalisää voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Arja Mieloseen, puh. 040 105 1018. Miunpalveluiden sähköinen haku on tulossa myöhemmin tänä vuonna ja siitä tiedotetaan erikseen. 

Kiteen kaupunki maksaa 250 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren 1.3. - 31.8.2018. Kesätyöseteleistä maksettavan tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 30.9.2018 Miunpalveluiden kautta tai palauttamalla paperisen kesätyösetelin liitteineen kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Arja Mieloseen, puh. 040 105 1018. Haku Miunpalvelut

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162. Haku Miunpalvelut. Vapaa-aikatoimen kohdeavustushakemus (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi)

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Sanna Oikarinen, puh. 040 105 1055. Haku Miunpalvelut. Vapaa-aikatoimen kohdeavustushakemus (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi)

Liikuntatoimen avustukset tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten jär-jestöjä sekä erityisryhmiä. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189. Haku Miunpalvelut. Vapaa-aikatoimen kohdeavustushakemus (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi)

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2018 osalta ovat haussa 22.11.2018 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18–vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2018 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua.  Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189. Haku Miunpalvelut. Liikuntatoimen ohjausavustushakemus

Tekninen lautakunta

Yksityistiekuntien avustukset. Peruskorjausavustus haettava 30.4.2018 kello 15 mennessä. Kunnossapitoavustus haettava 28.9.2018 kello 15 mennessä. Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen, puh. 040 105 1204. Haku Miunpalvelut.

Muut kumppanuudet

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuus. 

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA