Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset

Kiteen kaupungilta vuonna 2022 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin asiointipisteisiin Kiteellä os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15 tai Kesälahdella os. Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti, avoinna ma klo 12 - 18, ti, ke ja pe sekä aattona klo 10 - 15 ja to klo 10 - 17. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimintaan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Lisätietoa avustusten hakemisesta www.kitee.fi/avustukset, Kiteen kaupungin asiointipisteistä sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

Avustuksia sähköisillä lomakkeilla haetaan osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan. 

Ohjeet yhdistysten sähköiseen hakuun löydät Miunpalvelut-> Siirry palveluun -> ohjeet kirjautumisruudulla.

KAUPUNGINHALLITUS

Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 31.5.2022 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto, puh. 040 105 1012. 

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään haku on auki 7. –28.2.2022. Syksyn hakuaika auki 5. - 30.9.2022. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta www.kitee.fi/kumppanuudet . Lisätietoja johdon sih-teeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan kaupunginhallitukselta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2022 avustusten hakuaika päättyy 31.5.2022 kello 15. Lisätietoja hallintopäällikkö Pasi Lamminluoto, puh. 040 105 1012.

Työllistämisen kaupunkilisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Jatkuva haku. Tulostettavat hakulomakkeet https://www.kitee.fi/palvelut-yrityksille-yhdistyksille tai sähköinen haku Miunpalvelut.fi kautta. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018.

Yhdistysten työllistämisen tukitoimina myönnetään 200 euron kuukausipalkkio-ta, mikäli yhdistys työllistää vähintään 2 v. työttömänä olleen tai 100 % palkka-tukeen oikeutetun kiteeläisen työttömän. Tukea maksetaan henkilöä kohden enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka. Yhdistyksiä tuetaan myös 50 eurolla kuukaudessa, mikäli yhdistys tarjoaa työkokeilupaikan kiteeläiselle pitkä-aikaistyöttömälle. Työkokeilun kesto voi olla 2 – 6 kk. Yhdistyksen tulee toimit-taa palkkatukipäätös ja työsopimus sekä kopio työkokeilusopimuksesta hakemuksen liitteeksi. Lisäksi kaupunki myöntää yhdistyksille erillishakemuksella ensimmäiseen kuukauden palkkakuluja vastaavan palkkaennakkolainan sekä tarjoaa ostopalveluna työnantajapalvelua työsuhteen aikaiseen palkanlaskentaan. Yhdistysten työllistämisen tuet löytyvät https://www.kitee.fi/palvelut-yrityksille-yhdistyksille. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen, puh. 040 105 1018.

Kiteen kaupunki maksaa työnantajalle 250/375 euroa, mikäli kiteeläinen 15–19-vuotias nuori palkataan vähintään 10/15 työpäiväksi. Nuorten työseteli on voimassa koko vuoden 2022 ajan. Työseteleistä maksettavan tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 13.1.2023 palauttamalla paperisen työ-setelin liitteineen kaupungin asiointipisteeseen tai Miunpalvelut.fi kautta. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Tarja Hakulinen puh. 040 105 1018.

ELINVOIMA- JA OMISTAOHJAUSJAOSTO

Kiteen kaupunki maksaa yritysten kehittämisrahaa 500 euroa, minkä yritys voi käyttää haluamallaan tavalla esim. markkinointiin, koulutukseen tai yrityksen kehittämiseen. Yritys saa sen vain kerran toimintansa aikana. Haku sähköisesti http://www.kitee.fi/yritys-ja-kehittamispalvelut sivuilta. Lisätietoja hallinto-päällikkö Pasi Lamminluoto, puh. 040 105 1012.

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162.

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja vs. nuoriso-ohjaaja Jaana Ahtiainen, puh. 040 105 1055.

Liikuntatoimen avustukset tukemaan liikuntaseurojen ja liikunnallista toimintaa eri kohderyhmille toteuttavien järjestöjen toimintaa. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2022 osalta ovat haussa 21.11.2022 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18-vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2022 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

Yksityisteiden perusparannusavustukset. 
Peruskorjausavustuksista päätetään kaksi kertaa vuodessa, 30.4.2022 ja 31.8.2022 klo 15 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella. Lisäksi tekninen lautakunta voi harkinnanvaraisesti ja määrärahojen puitteissa myöntää avustusta peruskorjaukseen myös muina aikoina.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset.
Yksityistieavustukset haettava 30.9.2022 klo 15 mennessä. 
Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen, puh. 040 105 1204.

Yksityisteiden avustuksien hakeminen ensisijaisesti Miunpalvelut-lomakkeella. Avustusohjeet ja lisätietoja: Tiet ja kadut

MUUT KUMPPANUUDET

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorganisaation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuudet

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA