Avustukset

Kiteen kaupungin myöntämät avustukset

Kiteen kaupungilta vuonna 2019 haettavat avustukset

Avustuksia haetaan sähköisesti ja toissijaisesti avustushakemus voidaan toimittaa Kiteen kaupungin asiointipisteeseen os. Kiteentie 25, 82500 Kitee (käynti- ja postiosoite on sama), avoinna ma-pe 8-15 tai Kesälahden asiointipisteeseen os. Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti, avoinna: ma ja to klo 13 - 19 ja ti, ke ja pe sekä aattoina klo 10 - 15. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä. Samaan toimin-taan voidaan myöntää avustusta vain yhdeltä kaupungin toimialalta. Lisätietoa avustusten hakemisesta www.kitee.fi/avustukset sekä kunkin avustuksen kohdalla olevalta yhteyshenkilöltä.

Avustuksia sähköisillä lomakkeilla haetaan osoitteessa https://miunpalvelut.fi/kitee. Yhdistykset rekisteröityvät palveluun ja hakevat avustuksen Yhdistyksille-kohdasta. Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun omilla pankkitunnuksillaan. 
 
Kaupungin avustusten hakemisesta järjestetään infotilaisuus 20.2.2019 klo 17.30 Kiteen kaupungintalolla, valtuustosalissa. Halutessasi ota oma tietokoneesi sekä avustushakemuksessa tarvittavat asiakirjat, kuten pankkitunnukset, mukaan. Voit jättää sähköisen avustushakemuksen samassa tilaisuudessa kaupungin henkilökunnan opastamana. Lisäksi Kiteen kaupungin asiointipisteissä on saatavana neuvontaa sähköisten lomakkeiden käyttöön aukioloaikoina.
 
Ohjeet yhdistysten sähköiseen hakuun löydät täältä

KAUPUNGINHALLITUS

Kiteen kaupungin alueella toimiville kylätoimikunnille, kylä- ja asukasyhdistyksille haettavana toiminta-, rakentamis- ja kokoontumistila-avustukset. Hakuaika 29.3.2019 kello 15 mennessä. Lisätietoja hallintopäällikkö Eija Hämäläinen, puh. 040 105 1002.

Markkinointiviestintäkumppanuudet. Kumppaneiksi haetaan tapahtumia järjestäviä yrityksiä/yhteisöjä, jotka edistävät myönteistä mielikuvaa Kiteestä ja vahvistavat Kiteen sisäistä yhteisöllisyyttä. Markkinointiviestintäkumppanuuksia haetaan kahdella haulla keväällä ja syksyllä. Kevään haku on auki 31.1. – 11.2.2019. Syksyn hakuaika auki 2.9. - 23.9.2019. Haku sähköisesti, mutta ei Miunpalveluiden kautta www.kitee.fi/kumppanuudet . Lisätietoja johdon sihteeri Satu Juntunen, puh. 040 105 1015.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia haetaan nyt kaupunginhallituksel-ta. Avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan, joka tukee ja täydentää palvelutarjontaa edistämällä väestön terveyttä ja hyvinvointia. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti paikallisia yhdistyksiä. Vuoden 2019 avustusten hakuaika päättyy 30.4.2019 klo 15.00. Lisätietoja vs. talous- ja hallintojohtaja Kaisa Kolu, puh. 040 105 2002.

Työllistämisen kuntalisä yhdistyksille ja yrityksille. Kuntalisää myönnetään yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityishenkilöille kiteeläisen työttömän työllistämiseen. Kuntalisää voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Arja Mielonen, puh. 040 105 1018. Miunpalveluiden sähköinen haku on tulossa myöhemmin tänä vuonna ja siitä tiedotetaan erikseen.

Kiteen kaupunki maksaa 250/375 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren koulujen loma-aikana v. 2019, vähintään 10/15 päiväksi. Kesätyöseteleistä maksettavan tuen voi hakea työsuhteen päätyttyä tai viimeistään 15.1.2020 Miunpalveluiden kautta tai palauttamalla paperisen kesätyösetelin liitteineen kaupungin työllisyyspalveluihin. Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Vappu Pöllänen, puh. 040 105 1018.

ELINVOIMA- JA OMISTAOHJAUSJAOSTO

Kiteen kaupunki maksaa yritysten kehittämisrahaa 500 euroa, minkä yritys voi käyttää haluamallaan tavalla esim. markkinointiin, koulutukseen tai yrityksen kehittämiseen. Yritys saa sen vain kerran toimintansa aikana. Haku sähköisesti http://www.kitee.fi/yritys-ja-kehittamispalvelut sivuilta. Lisätietoja elinkeinopäällikkö, Mikko Heickell, 040 105 1308.


SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kiteen kaupungin liikunta- kulttuuri- ja nuorisotoimi myöntävät kohdeavustuksia kiteeläisille ja keskikarjalaisille yhdistyksille ja järjestöille sekä yksityisille ihmisille (esim. taiteenharjoittajat jne.), joiden toiminta tapahtuu Kiteellä. Kaikkia sivistys- ja vapaa-aikatoimen avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Kulttuuritoimen avustukset edistämään, kehittämään ja monipuolistamaan Kiteen kulttuuritarjontaa, taide-elämää, kotiseututyötä ja kulttuurityön vapaata kansalaistoimintaa. Lisätietoja kulttuuriohjaaja Markus Pulkkinen, puh. 040 105 1162.

Nuorisotoimen avustukset tukemaan nuorten järjestämää tai alle 29-vuotialle nuorille järjestettävää sosiaalisesti vahvistavaa toimintaa, joka edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta, terveitä elämäntapoja, kokonaisvaltaista kasvua sekä ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Sanna Oikarinen, puh. 040 105 1055.

Liikuntatoimen avustukset tukemaan urheiluseurojen ja -järjestöjen toimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea liikuntatoimintaa harjoittavia lasten- ja nuorten järjestöjä sekä erityisryhmiä. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

Liikuntatoimen koulutus- ja leiriavustukset vuoden 2019 osalta ovat haussa 22.11.2019 kello 15 mennessä. Liikuntatoimen ohjausavustushakemukset alle 18–vuotiaiden ohjaukseen vuodelle 2019 tulee palauttaa ennen harjoitusvuorojen alkua. Lisätietoja vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen, puh. 040 105 1189.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yksityistiekuntien avustukset. Peruskorjausavustus haettava 30.8.2019 kello 15 mennessä. Yksityistieavustus haettava 30.9.2019 mennessä. Lisätietoja kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen, puh. 040 105 1204.

MUUT KUMPPANUUDET

Järjestöjen, yhdistysten, seurojen ja yksityisten henkilöiden kumppanuus palvelutuotannossa. Kumppanuudella palvelutuotannossa tarkoitetaan kaupunkiorgani-saation ja kolmannen sektorin toimijoiden (yksityiset henkilöt, järjestöt, yhdistykset, myös yritykset) välistä virallistettua, sopimusperusteista yhteistyötä. Kumppanuus on yksi kunnan palvelun tuottamisen tapa kunnan oman palvelutuotannon ja ostopalvelujen rinnalla. Kumppanuuksia voi hakea jatkuvasti. Lisätietoja www.kitee.fi/kumppanuudet

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA