Yhteystiedot

Kiteen lukio
Koulutie 3
82500 Kitee

Rehtori
Sirpa Kostamo
puh. 040 105 1139

Koulusihteeri
Ulla Keränen
puh. 040 105 1127

Opiskelu


 

 

Lukuvuosi 2018-2019

Alkaa to 9.8.2018 klo 9.00 Kiteesalissa.

Lukuvuoden työpäivät (perusopetus ja lukio)

 

Lukuvuositiedote 2018 - 2019

Lukuvuositiedote 2018 - 2019

 

Kurssivalintavihko

Lukuvuoden kurssivalintojen tekemisessä kannattaa apuna käyttää lukion kurssivalintavihkon 2017-2018 (pdf) sisältöä.

 


 


 

Päivitetty 14.8.2018

 

 

 

Ylioppilastutkinnon ohjeet syksylle 2018

 

Lukuvuoden 2018-2019 ylioppilastutkinnon koepäivät löytyvät osoitteesta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


Syksyn 2018 ylioppilastutkinnon kokeisiin valmistautuvan kannattaa seurata lukion tiedotusta. Kiteen lukio järjestää yo-preppausta kaikissa kirjoitettavissa aineissa kokelaille.

 

Tulosten saavuttua

 • Alustavia pisteytyksiä voi kysyä viikon kuluttua opettajilta, ei kansliasta
 • Tuloksia kannattaa kysyä kansliasta vasta, kun lehdissä on tieto tulosten lähetyksestä
 • Tuloksia ei luetella puhelimessa, ne saadaan kirjallisesti kansliasta
 • Samalla saat ohjeet yo-juhlaa varten

Oikeusturva

 • Tarkistuspyyntö (rehtori tai ao. opettaja)
 • Tarkistusarvostelu
 • Kokelas, alaikäisen huoltaja tai ao. opettaja
 • Hakemus toimitettava rehtorille 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokelaalla ollut tilaisuus saada tulos tietoonsa
 • Maksullinen (nyt 50 €)
 • (Vähintään) kaksi uutta arvostelijaa

 

Päivitetty 31.10.2017

 

 

 

Mikä on kahden tutkinnon suorittaminen?

Kahden tutkinnon suorittamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija suorittaa rinnakkain ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Kahden tutkinnon suorittaminen

Ammatillista tutkintoa opiskeleva voi suorittaa osan perustutkintoon kuuluvista opinnoista lukiossa ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Tällöin opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, ruotsin, englannin, matematiikan ja/tai jonkin reaaliaineen kursseja. Nämä opinnot korvaavat ammatillisissa tutkinnoissa ammattitaitoa täydentävien aineiden, vapaasti valittavien ja/tai ammatillisten valinnaisten opintoja.

Miten opiskellaan?

Ammattiopisto Kiteen lukio-opintojen jaksotus eri lukuvuosille tapahtuu henkilökohtaisten valintojen mukaan, mutta pääsääntöisesti opiskelu sujuu seuraavasti:

 1. lukuvuosi: Lukiolla opintoja jaksossa II, IV ja V, jaksoissa II ja V myös ammatillisia opintoja.
 2. lukuvuosi: Lukiolla opintoja jaksoissa I, III ja V, jaksossa I myös ammatillisia opintoja.
 3. lukuvuosi: Lukiolla opintoja jaksoissa I, (II), III + ylioppilaskokeet.
 4. lukuvuosi: Ammatillisia opintoja, valmistuminen syksyllä.

Todistukset

Suoritetusta ammatillisesta perustutkinnosta opiskelija saa ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen. Kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan (tai reaaliaineen) yo-kokeet hyväksytysti, hän saa myös ylioppilastodistuksen. Hän on ylioppilas, mutta ei saa lukion päättötodistusta, koska ei ole opiskellut kaikkia lukion oppiaineita. Ennen kuin opiskelija voi saada ylioppilastutkintotodistuksen, hänen on suoritettava ammatillinen tutkinto loppuun, vaikka kirjoituksiin voi osallistua jo opintojen aikana.

Ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittaneilla on samanlainen jatko-opintokelpoisuus kuin lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaneilla.

Voisinko minäkin suorittaa kaksi tutkintoa?

Kahden tutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista. Opintojen etenemiseen tarvitaan säännöllistä opiskelua, oma-aloitteisuutta ja itsekuria. Ammatillisten ja yo-tutkintoon tähtäävien opintojen suorittaminen onnistuu parhaiten, jos opiskelijalla on kirjoitettavissa aineissa riittävän hyvät perustiedot. Peruskoulutodistuksessa lukuaineiden kesiarvon suositellaan olevan vähintään seitsemän.

Lue myös Pohjois-Karjalan amattiopisto Kiteen sivuilta 4-sivuinen
OPAS KAHDEN TUTKINNON OPINTOJA SUORITTAVALLE 2014-2015 (.pdf)

Päivitetty: 9.9.2015

 

 

Lukiodiplomit

 

Kiteen lukiossa on tarjolla runsaasti taito- ja taideaineiden kursseja.

Kuvataide

 • Lukiossa tarjolla kymmenen (10) kuvataiteen kurssia
 • Voit sisällyttää opintoihisi Keski-Karjalan kansalaisopiston kursseja sekä Pohjois-Karjalan ammattiopiston kursseja
 • Kuvataiteen lukiodiplomi

Liikunta

 • Lukiossa tarjolla 16 liikunnan kurssia
 • Voit sisällyttää opintoihisi Keski-Karjalan kansalaisopiston kursseja sekä Pohjois-Karjalan ammattiopiston kursseja
 • Liikunnan lukiodiplomi

Musiikki

 • Lukiossa tarjolla 11 musiikin kurssia
 • Voit sisällyttää opintoihisi Keski-Karjalan Musiikkiopiston ja Kiteen evankelisen kansanopiston kursseja
 • Musiikin lukiodiplomi

Lisätietoa lukiodiplomeista opinto-ohjaajalta ja aineen opettajalta.

 

Päivitetty 10.12.2015