Nähtävänäolo

Nähtävänäolo


Kiteen kaupungin toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset ovat nähtävänä

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin kotisivuilla kokousta seuraavana perjantaina.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen kello 16.00 kaupungintalontalon kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, kaupunginhallituksen päättämän kokousaikataulun mukaisesti ellei puheenjohtaja muuta päätä,
 
Kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina kaupungin kotisivuilla klo 9.00 alkaen tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olo ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen.
 
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin alkaen kello 18.00 kaupungintalontalon kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, ellei puheenjohtaja muuta päätä
 
Kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina kaupungin kotisivuilla klo 9.00 alkaen  tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olopäivä ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen.
 
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin alkaen kello 17.00 kaupungintalontalon kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, ellei puheenjohtaja muuta päätä,
 
Kokouksen pöytäkirjan yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina kaupungin kotisivuilla alkaen klo 9.00  tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olopäivä ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen.
 

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin alkaen kello 17.00 kaupungintalon kaupunginhallituksen tai valtuustosalin kokoushuoneessa, ellei puheenjohtaja muuta päätä.
 
Kokouksen pöytäkirjan pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavana perjantaina kaupungin kotisivuilla klo 9.00 alkaen tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olopäivä ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen
 

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijoiden tekemät päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kotisivulla päätöksentekoa seuraavana perjantaina klo 9.00 alkaen tai jos tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, siirtyy nähtävillä olo ensimmäiseksi arkipäiväksi sen jälkeen. 

Poikkeuksena viranhaltijapäätökset, jotka annetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaan julkipanon jälkeen. Julkipano toimitetaan ilmoittamalla päätöksen antamisesta Kiteen kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kiteen kaupungin verkkosivuilla