Vaalit

Vaalien järjestäminen


Vuonna 2019 on eduskuntavaali 14.4.2019 ja europarlamenttivaali 26.5.2019. Europarlamenttivaalin yhteydessä on mahdollisesti myös maakuntavaali.

Kiteellä ennakkoäänestyspaikat

 • Kiteen kaupungintalolla (os. Kiteentie 25). Äänestyspaikka on avoinna ma - pe 9 - 17 ja la - su 10 - 13.
 • Kesälahden kirjastolla (os. Pyhäjärventie 3). Äänestyspaikka on avoinna ma - pe 9 - 17 ja la-su 10 - 13.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat klo 9 - 20

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.


Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestystä. Kiteellä vaalimainostaulut olivat Kiteentien kevyen liikenteen väylän varrella kaupungintalon ja kotiseutumuseon edessä. Kesälahdella vaalimainostaulut olivat yläkoulun ja S-marketin välisen tien varrella. Vaalimainostilat ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Jokaiselle puolueelle yksi mainostaulupaikka.

Vaalimainoksia voi pystyttää muuallekin kuin virallisille mainospaikoille. Julisteita ei kuitenkaan saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkojen läheisyyteen. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan suostumus. Maantielaki ei kiellä tienvarsimainosten pystyttämistä, mutta liikennemerkkien läheisyyteen mainoksia ei saa pystyttää. Lain mukaan mainos laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.
Oikeusministeriön ohjeistusta
Liikenneviraston ohjeistusta

Lisätietoa vaaleista vaalit.fi-sivuilta

Ennakkoäänestyksen kulku

 1. Äänestäjä tulee vaalitoimitsijan luokse ja vaalitoimitsija toteaa äänestäjän henkilöllisyyden.
 2. Vaalitoimitsija antaa vaalilipun.
 3. Äänestäjä käy äänestyskopissa tekemässä äänestysmerkinnän vaalilippuun.
 4. Äänestäjä tuo suljetun vaalilipun takaisin vaalitoimitsijalle.
 5. Vaalitoimitsija leimaa vaalilipun.
 6. Äänestäjä sulkee vaalilipun ruskeaan vaalikuoreen.
 7. Äänestäjä allekirjoittaa lähetekirjelomakkeen merkiksi äänestämisestä.
 8. Vaalitoimitsija allekirjoittaa lähetekirjelomakkeen merkiksi, että ennakkoäänestys on suoritettu.
 9. Ruskea vaalikuori ja lähetekirje suljetaan keltaiseen lähetekuoreen.
 10. Keltainen lähetekirje tiputetaan uurnaan.
 11. Äänestys on suoritettu.