Vaalit

Vaalien järjestäminen Kiteellä

 

Kiteen ennakkoäänestyspaikat (kaupunginhallitus 18.1.2021 § 27)

 • K-Supermarket Kupiainen, aula, Kiteentie 6.
 • S-Market Kitee, aula, Kiteentie 1.
 • Kesälahti, Kesälahden kirjasto (os. Pyhäjärventie 3)
   

  Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

  Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

  Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

  Ennakkoäänestyksen kulku
   

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat sunnuntaina 18.4.2021 klo 9 - 20 (kaupunginhallitus 18.1.2021 § 27)

 • Kaupungintalo, kaupungintalo (os. Kiteentie 25)
 • Puhos, Puhoksen koulu (os. Kartanontie 5)
 • Arppe, Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmarinen, aula (Koulutie 3)
 • Kesälahti, Kesälahden kirjasto (os. Pyhäjärventie 3)
   

Kuntavaalin ehdokashakemukset

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Kun Kiteellä valitaan 35 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 52 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut
ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 (40. päivänä ennen vaalipäivää) ennen kello 16. Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. 

Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia vastaanottaa kaupungintalolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Miinin ma 8. – ti 9.3.2021 klo 9 – 11 ja 12 - 15.

Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 18.3.2021. Samassa kokouksessa arvotaan ehdokaslistojen yhdistelmän järjestys ja tässä yhteydessä muodostuvat ehdokkaiden numerot.


Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa. Kuntavaalissa kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2021 klo 16 mennessä. Ilmoittautumislomake Ilmoittautua voi puhelimitse, toimittaa ilmoituksen kaupungintalolle tai lähettää lomakkeen sähköpostilla.

puh. 040 105 1020 tai 040 105 1008
Osoite Kiteen keskusvaalilautakunta, Kiteentie 25, 82500 Kitee
Sähköposti kitee@kitee.fi tai tuula.miinin@kitee.fi

 Vaalien ulkomainonta
Kuntavaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen
aloittamista eli 31.3.2021 alkaen.

Kiteellä vaalimainostaulut ovat Kiteentien kevyen liikenteen väylän varrella kaupungintalon ja museon edessä (niitattavia mainoksia). Kesälahdella vaalimainostaulut ovat torin paikkeilla (omat levyt mukaan 80 x 120 cm, 6 mm). Vaalimainostilat ovat ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Jokaiselle puolueelle vähintään yksi mainostaulupaikka. Vaalipäivän jälkeen mainokset ja levyt tulee raivata pois.

Maantielaki ei kiellä tienvarsimainosten pystyttämistä, mutta liikennemerkkien läheisyyteen mainoksia ei saa pystyttää. Lain mukaan mainos laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalipaikalle.

Liikenneviraston ohjeistusta


Lisätietoa vaaleista: vaalit.fi-sivuilta

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Tuula Miinin

keskusarkistonhoitaja
 040 105 1008
tuula.miinin@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Satu Juntunen

johdon sihteeri
 040 105 1015
satu.juntunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute