Murskauslaitos

Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja maksut

Ympäristönsuojelun luvat, ilmoitukset ja maksut

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Lisäksi tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ennakkoilmoitus viranomaiselle.

Ympäristölupa

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla, ympäristönsuojelulaissa tarkemmin säädetyllä toiminnalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen luvitettavat laitokset on lueteltu valtioneuvoston ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:ssä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa eläinsuojat, pienimuotoinen jätteiden käsittely ja hyödyntäminen, polttonesteiden jakeluasemat ja kivenmurskaamot.

Ilmoitukset

Tietyistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista sekä jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus ympäristölupa- tai valvontaviranomaiselle, Kiteellä ympäristölautakunnalle. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa ilmoitukset:

 • tilapäisestä melusta ja tärinästä
 • koeluonteisesta toiminnasta
 • poikkeuksellisesta tilanteesta
 • lannan aumavarastoinnista
 • jätteiden ammattimaisesta keräystoiminnasta
 • sataman ilmoittamisesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • nestemäisten lannoitteiden levityksestä pohjavesialueella oleville pelloille.

Rekisteröinti

Tiettyjen vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen ympäristöluvat ovat korvautuneet ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitymisellä. Luettelo rekisteröitävistä toiminnoista on ympäristönsuojelulain liitteessä 2.

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Lomakkeet:

Maksut

Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvonnasta peritään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu ja maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta kaupungin maa-ainestaksan mukainen maksu.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • Maa-ainestaksa 2017

  10.11.2018

  Lataa (75KB)
 • Ymparistonsuojeluviranomaisen taksa 2018

  10.11.2018

  Lataa (259KB)
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • PTV-sisältö

  Otsikko: Ajankohtaista

  AJANKOHTAISTA

  Otsikko: Yhteystiedot

     YHTEYSTIEDOT

  Sisältöjulkaisija

  Marketta Lintinen

  ympäristöpäällikkö
  040 105 1216
  marketta.lintinen@kitee.fi
  Kiteentie 25, 82500 Kitee

  PTV-sisältö

  Sivu arviointi ja palaute