Vaalit

Presidentinvaali 28.1.2018


Vaalikuulutus

Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on Suomessa 17. - 23.1.2018 ja ulkomailla 17. - 20.1.2018.

Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välilä toimen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestysajanjakso Suomessa on 31.1. - 6.2.2018 ja ulkomailla 31.1. - 3.2.2018. 

Kiteellä ennakkoäänestyspaikat

 • Kiteen kaupungintalolla (os. Kiteentie 25). Äänestyspaikka on avoinna ma - pe 9 - 17 ja la - su 10 - 13.
 • Kesälahden kirjastolla (os. Pyhäjärventie 3). Äänestyspaikka on avoinna ma - pe 9 - 17 ja la-su 10 - 13.

Varsinaisen vaalipäivän su 28.1.2018 äänestyspaikat klo 9 - 20

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Samassa osoitteessa asuva omaishoitajasopimuksen tehnyt omaishoitaja voi myös äänestää samalla kertaa.

Ilmoittautua tulee keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (puh. 040 105 1020 tai 040 105 1015) viimeistään ti 16.1.2018 ennen klo 16. lomake
 


Vaalien ulkomainonta
Vaalien ulkomainonta alkoi viikkoa ennen ennakkoäänestystä 10.1.2018. Kiteellä vaalimainostaulut olivat Kiteentien kevyen liikenteen väylän varrella kaupungintalon ja kotiseutumuseon edessä. Kesälahdella vaalimainostaulut olivat yläkoulun ja S-marketin välisen tien varrella. Vaalimainostilat ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Jokaiselle puolueelle yksi mainostaulupaikka.

Vaalimainoksia voi pystyttää muuallekin kuin virallisille mainospaikoille. Julisteita ei kuitenkaan saa sijoittaa ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkojen läheisyyteen. Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan suostumus. Maantielaki ei kiellä tienvarsimainosten pystyttämistä, mutta liikennemerkkien läheisyyteen mainoksia ei saa pystyttää. Lain mukaan mainos laadittava ja sijoitettava siten, että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.
Oikeusministeriön ohjeistusta
Liikenneviraston ohjeistusta

Lisätietoa vaaleista vaalit.fi-sivuilta

Ennakkoäänestyksen kulku

 1. Äänestäjä tulee vaalitoimitsijan luokse ja vaalitoimitsija toteaa äänestäjän henkilöllisyyden.
 2. Vaalitoimitsija antaa vaalilipun.
 3. Äänestäjä käy äänestyskopissa tekemässä äänestysmerkinnän vaalilippuun.
 4. Äänestäjä tuo suljetun vaalilipun takaisin vaalitoimitsijalle.
 5. Vaalitoimitsija leimaa vaalilipun.
 6. Äänestäjä sulkee vaalilipun ruskeaan vaalikuoreen.
 7. Äänestäjä allekirjoittaa lähetekirjelomakkeen merkiksi äänestämisestä.
 8. Vaalitoimitsija allekirjoittaa lähetekirjelomakkeen merkiksi, että ennakkoäänestys on suoritettu.
 9. Ruskea vaalikuori ja lähetekirje suljetaan keltaiseen lähetekuoreen.
 10. Keltainen lähetekirje tiputetaan uurnaan.
 11. Äänestys on suoritettu.