Ajankohtaista Kiteen kaupungissa

angle-left Kiteen kaupungin vetovoimaisuutta tutkittu Vetovoima&Vaikutus-mallilla

Kiteen kaupungin vetovoimaisuutta tutkittu Vetovoima&Vaikutus-mallilla

Kiteen kaupungin ja sen ympäristön alueellista vetovoimaisuutta elin- ja kotipaikkana tutkittiin vuodenvaihteessa 2020-2021 Vetovoima&Vaikutus -malliin pohjautuvan tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa selvitettiin sekä paikallisten asukkaiden että muualla asuvien potentiaalisten asukkaiden käsityksiä siitä, miten elinvoimaisena Kiteen alue koetaan ja millaisina sen yhteisöllisyys, sijainti, palvelut ja elämisen kulut nähdään. Lisäksi selvitettiin myös sidosryhmien käsityksiä ja mielikuvia alueesta asuinympäristönä. Käsitykset yhdessä vaikuttavat Kiteen ja sen alueen vetovoimaan asuinpaikkana.

Tutkimuksen kautta haluttiin saada kattava kokonaiskuva siitä, miten Kiteen kaupunki näyttäytyy sisäisesti ja ulkoapäin. Tulos antaa työvälineitä myös kunnallisvaalien jälkeiseen strategiatyöhön, kun suunnitelmia voidaan perustaa luotettavasti tutkittuihin kehityskohteisiin ja vahvuuksiin. 

Tutkittuja sidosryhmiä oli kaksi: potentiaalisiin asukkaisiin luettavat 200 muualla kuin Kiteellä asuvaa suomalaista, sekä sata Kiteen kaupungin nykyistä asukasta. Potentiaalisten asukkaiden tiedonkeruu tehtiin sähköisellä kyselylomakkeella, kiteeläiset haastateltiin puhelimitse.

Potentiaalisten asukkaiden keskuudessa Kitee herätti spontaaneja mielikuvia liittyen muun muassa pesäpalloon, Nightwishiin, itään, luontoon ja palveluihin. Kiteen kaupunki koetaan luotettavana ja sen palveluiden käyttäminen houkuttelevana vaihtoehtona. Alueellinen vetovoima rakentuu ennen kaikkea yhteisöstä ja ympäristöstä eli mukavista ihmisistä ja hyvinvoivista asukkaista sekä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Paikallisten asukkaiden spontaanit Kitee-mielikuvat liittyivät pienuuteen, kotiin, luontoon ja palveluihin. Nykyiset asukkaat kokevat erinomaisina kiteeläisen yhteisön ja ympäristön. Lisäksi asukkaat pitävät alueella elämisen kuluja sopivina ja kunnallisia palveluita hyvinä. Kustannusrakennettakin pidetään erittäin hyvänä. Elinvoimaisuus näyttäytyy paikallisten silmissä heikompana kuin potentiaalisten asukkaiden silmissä, mutta asukkaat ovat erittäin sitoutuneita paikkakuntaan ja antavat vahvan tuen kaupungin toiminnalle. 

Kiteen alueellinen vetovoima on nykyisten kiteeläisten keskuudessa varsin hyvällä tasolla, ja he arvostavat pitkälti samoja seikkoja kuin mitä potentiaaliset asukkaat pitävät merkityksellisinä: yhteisö, palvelut ja ympäristö ovat merkityksellisiä tekijöitä asuinpaikkaa valitessa. Näiden vahvuuksien kautta kehittämisalueita, kuten elinvoimaa, voidaan rakentaa paremmaksi.

Sanapilvi Kiteeseen liittyvistä mielikuvista, kuten pesäpallo, Nightwish ja luonto.

Otsikko Kotitalon kertomaa

KOTITALON KERTOMAA

YHTEYSTIEDOT

Asuntotoimisto avoinna:

maanantai klo 8 - 15
keskiviikko klo 8 - 15
perjantai klo 8 - 12

Asuntosihteerin puhelinajat:
Toimiston avoinna ollessa sekä tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 10

Marjut Kettunen

asumisneuvoja
 040 105 1212
marjut.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee