Tontit

Tontit

 

Kiteen kaupungilla on myytäviä asuntotontteja
Peltola-Palomäen alueella.
Peltola-Palomäki

Myytäviä/vuokrattavia asuntotontteja on Puhos-
rannassa,Kytänniemessä, ja Kesälahden keskustassa.
Puhosranta
Kytänniemi
Kesälahti Ammula
Kesälahti keskusta

Teollisuus/yritystontteja on myytävänä/vuokrattavana
Puhoksessa, Selkueella, Kytänniemessä, Taipaleella
ja Kesälahdella Palokankaantienvarressa sekä
Pappilankankaan alueella.
Puhos-Suorlahti
Selkue
Kytänniemi
Taipale
Palokankaantie
Pappilankangas


Kiteen kaupungin omistuksessa olevat myytävät
ja vuokrattavat vapaat asunto- ja teollisuustontit
löytyvät myös
Tontti- ja kiinteistöpörssistä.
Tarkempia tietoja kaikista tonteista voi kysellä
maankäyttöpäälliköltä tai suunnitteluavustajalta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö puh. 040 105 1232,
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Suunnitteluavustaja Anita Tikka, puh. 040 105 1228, anita.tikka(a)kitee.fi, Kiteentie 25, 82500 Kitee