Yhdistykset ja järjestöt

Yhdistys- ja järjestötoiminta

Yhdistys- ja järjestötoiminta

Meillä Kiteellä toimii aktiivisesti monenlaisia yhdistyksiä ja järjestöjä.

Yhdistykset tarjoavat asukkaillemme toimintaa ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Ehkä jokin niistä sopisi myös Sinun kiinnostuksenkohteisiisi - käytä alla olevaa hakuvalikkoa ja tutustu vaihtoehtoihin!

Tiedot kiteeläisistä yhdistyksistä ja järjestöistä nousevat kotisivuillemme automaattisesti Jelli-järjestötietopalvelun kautta. Puuttuvatko edustamasi yhdistyksen tiedot meiltä? Voit päivittää tietosi maksutta Jelliin. Hakuvalikon alapuolelta löytyy lisätietoa Jellistä ja pikaohje omien yhdistystietojen ilmoittamiseen sekä päivitykseen.

Jelli demo

Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Java method "com.liferay.portal.kernel.util.Http.URLtoString(String)" threw an exception when invoked on com.liferay.portal.template.TemplateContextHelper$HttpWrapper object "com.liferay.portal.template.TemplateContextHelper$HttpWrapper@52b0c4c"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign response = httpUtil.URLtoStri... [in template "1486249#1486283#8065399" at line 1, column 1]
----
1<#assign response = httpUtil.URLtoString(Teksti5hhe.getData())> 
2<h2 class="jelli-heading">${Teksti6l8r.getData()}</h2> 
3<#assign jelli_infos = jsonFactoryUtil.looseDeserialize(response) > 
4<#if getterUtil.getBoolean(Booleanat6d.getData())> 
5  <div class="jelli-suodatus flockler-buttons row" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> 
6      <a id="kaikki" class="flockler-button auki">Kaikki</a> 
7      <a id="kulttuuriyhdistykset" class="flockler-button">Kulttuuriyhdistykset</a> 
8      <a id="urheilu" class="flockler-button">Urheiluseurat</a> 
9      <a id="perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat" class="flockler-button">Lapsi- ja perheyhdistykset, nuorisoseurat</a> 
10      <a id="asukasyhdistykset" class="flockler-button">Kylä- ja asukasyhdistykset</a> 
11      <a id="vapaa_ajan_yhdistykset" class="flockler-button">Muut vapaa-ajan yhdistykset</a> 
12      <a id="hyvinvointi" class="flockler-button">Hyvinvoinnin ja terveyden yhdistykset</a> 
13      <a id="elakejarjestot" class="flockler-button">Eläkejärjestöt</a> 
14      <a id="muut" class="flockler-button">Muut yhdistykset</a> 
15  </div> 
16</#if> 
17<#if Teksti5hhe.getData()?contains("posts")> 
18  <#assign extraClass = "uutiset" /> 
19<#elseif Teksti5hhe.getData()?contains("tm_organization")> 
20  <#assign extraClass = "yhdistys" /> 
21<#elseif Teksti5hhe.getData()?contains("tm_event")> 
22  <#assign extraClass = "tapahtuma" /> 
23<#elseif Teksti5hhe.getData()?contains("tm_volunteer")> 
24  <#assign extraClass = "tapahtuma" /> 
25<#elseif Teksti5hhe.getData()?contains("tm_premise")> 
26  <#assign extraClass = "toimitila" /> 
27<#else> 
28  <#assign extraClass = "geneerinen" /> 
29</#if> 
30<div class="jelli-content row ${extraClass}" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> 
31<#list jelli_infos as jelli_info> 
32  <#assign jelli_teemat = ""> 
33  <#if jelli_info.tm_industry?has_content > 
34    <#list jelli_info.tm_industry as teema> 
35      <#if teema == 240>   
36        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "urheilu-ja-liikunta" + " "> 
37      <#elseif teema == 224> 
38        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "kulttuuriyhdistykset" + " "> 
39      <#elseif teema == 225 || teema == 232> 
40        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat" + " "> 
41      <#elseif teema == 220> 
42        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "asukasyhdistykset" + " "> 
43      <#elseif teema == 222 || teema == 226> 
44        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "vapaa_ajan_yhdistykset" + " "> 
45      <#elseif teema == 233 || teema == 236 || teema == 237 || teema == 242 || teema == 243> 
46        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "hyvinvointi" + " "> 
47      <#elseif teema == 221 || teema == 221 > 
48        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "elakejarjestot" + " "> 
49      <#elseif teema == 219 || teema == 1813 || teema == 229 || teema == 230 || teema == 231 || teema == 4876 || teema == 234 || teema == 235 || teema == 238 || teema == 241> 
50        <#assign jelli_teemat = jelli_teemat + "muut" + " "> 
51      </#if> 
52    </#list> 
53  </#if> 
54  <#assign eventInPast = false /> 
55  <#assign eventTime = "" /> 
56  <#if extraClass = "tapahtuma"> 
57    <#if jelli_info.acf.event_end_date?has_content > 
58      <#assign eventInPast = jelli_info.acf.event_end_date?date("dd.MM.yyyy") < .now?date /> 
59      <#assign eventTime = jelli_info.acf.event_start_date + " " + jelli_info.acf.event_start_time + " - " + jelli_info.acf.event_end_date + " " + jelli_info.acf.event_end_time /> 
60    </#if> 
61  </#if> 
62  <#if extraClass = "uutiset"> 
63    <#assign eventTime = jelli_info.date?datetime.iso?string["dd.MM.yyyy HH:mm"] />  
64  </#if> 
65  <#if !eventInPast> 
66    <div class="${jelli_teemat} haitari jelli-haitari row" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px;"> 
67      <#if jelli_info.title.rendered?has_content > 
68        <div class="haitari_otsikko haitari_but col-lg-12 icon-plus" type="button" tabindex="0"> <div class="eventTime">${eventTime}</div>${jelli_info.title.rendered}</div> 
69        <div class="haitari_sisalto col-lg-12 " style="display: none;"> 
70          <div class="jelli-linkki col-lg-12"> 
71            <a href="${jelli_info.link}" target="_blank" class="btn btn-primary" type="button" role="button">${jelli_info.title.rendered}</a> 
72          </div> 
73          <div class="jelli-kuvaus col-lg-12"> 
74            <#if jelli_info.content.rendered?has_content > 
75              ${jelli_info.content.rendered} 
76            </#if> 
77            <#if extraClass == "toimitila"> 
78              ${jelli_info.acf.premise_reservations} 
79              ${jelli_info.acf.premise_pricing} 
80            </#if> 
81          </div> 
82        </div> 
83      </#if> 
84    </div> 
85  </#if> 
86</#list> 
87</div> 
88<#if getterUtil.getBoolean(Booleanat6d.getData())> 
89<script> 
90$( document ).ready(function() { 
91if(Booleanat6dInitialized !== true) { 
92  var Booleanat6dInitialized = true; 
93  $(function () { 
94    $(document).on("click", ".flockler-button", function(event){ 
95      $(document.getElementsByClassName("flockler-button")).removeClass('auki') 
96      $(this).addClass('auki') 
97    }); 
98    $('#kaikki').click(function() { 
99      $('.haitari').slideDown(1000); 
100    }); 
101    $('#kulttuuriyhdistykset').click(function() { 
102      $('.haitari').slideUp(1000); 
103      $('.kulttuuriyhdistykset').slideToggle(1000); 
104    }); 
105    $('#urheilu').click(function() { 
106      $('.haitari').slideUp(1000); 
107      $('.urheilu-ja-liikunta').slideToggle(1000); 
108    }); 
109    $('#perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat').click(function() { 
110      $('.haitari').slideUp(1000); 
111      $('.perheyhdistykset_ja_nuorisoseurat').slideToggle(1000); 
112    }); 
113    $('#asukasyhdistykset').click(function() { 
114      $('.haitari').slideUp(1000); 
115      $('.asukasyhdistykset').slideToggle(1000); 
116    }); 
117    $('#vapaa_ajan_yhdistykset').click(function() { 
118      $('.haitari').slideUp(1000); 
119      $('.vapaa_ajan_yhdistykset').slideToggle(1000); 
120    }); 
121    $('#hyvinvointi').click(function() { 
122      $('.haitari').slideUp(1000); 
123      $('.hyvinvointi').slideToggle(1000); 
124    }); 
125    $('#elakejarjestot').click(function() { 
126      $('.haitari').slideUp(1000); 
127      $('.elakejarjestot').slideToggle(1000); 
128    }); 
129    $('#muut').click(function() { 
130      $('.haitari').slideUp(1000); 
131      $('.muut').slideToggle(1000); 
132    }); 
133  }); 
134
135$(function () { 
136  $('.haitari_but').click(function() { 
137    $(this).toggleClass('icon-plus icon-minus') 
138    var toggle = $(this); 
139    toggle.next().slideToggle(1000); 
140  }); 
141  $('.haitari_but').keypress(function() { 
142    $(this).toggleClass('icon-plus icon-minus') 
143    var toggle = $(this); 
144    toggle.next().slideToggle(1000); 
145  }); 
146  $('.cta_but').click(function() { 
147    $(this).toggleClass('icon-chevron-up icon-chevron-down') 
148    var toggle = $(this); 
149    toggle.next().slideToggle(1000); 
150  }); 
151  $('.cta_but').keypress(function() { 
152    $(this).toggleClass('icon-chevron-up icon-chevron-down') 
153    var toggle = $(this); 
154    toggle.next().slideToggle(1000); 
155  }); 
156}); 
157}); 
158</script> 
159</#if> 
160<style> 
161.ankkuri_linkki { 
162  padding: 18.5px 40px 18.5px 20px; 
163  background-color: lightgray; 
164  margin-top: 10px; 
165  width: 100%; 
166  margin-bottom: 5px; 
167  width: auto; 
168  float: left; 
169  margin-right: 10px; 
170  box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.04); 
171  border-left: 5px solid; 
172  text-decoration: none; 
173  font-size: 18px; 
174  color: #333; 
175  text-align: left; 
176  background-image: url("../images/hero-angle-right.png"); 
177  background-repeat: no-repeat; 
178  background-position: 330px center; 
179  background-size: 10px; 
180  border-color: #F00; 
181
182.ankkuri_linkki:before { 
183  margin-right: 10px; 
184
185 
186.yhdistys .haitari_otsikko, 
187.toimitila .haitari_otsikko { 
188  font-family: 'Roboto-Regular', sans-serif; 
189  font-weight: normal; 
190  padding: 10px; 
191  background-color: #ffe746; 
192  color: #fff; 
193  cursor: pointer; 
194  font-size: 1.2em; 
195
196.yhdistys .haitari_but.icon-plus:before, 
197.yhdistys .haitari_but.icon-minus:before, 
198.toimitila .haitari_but.icon-plus:before, 
199.toimitila .haitari_but.icon-minus:before { 
200  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
201  float: right; 
202  padding-right: 5px; 
203  margin-top: 2px; 
204
205.yhdistys h1.flockler, 
206.toimitila h1.flockler { 
207  color: #ffe746; 
208  padding-left: 8px; 
209  font-size: 2.2em; 
210
211.yhdistys .flockler-buttons, 
212.toimitila .flockler-buttons { 
213  padding-left: 8px; 
214  padding-bottom: 10px; 
215
216.yhdistys .flockler-buttons a, 
217.toimitila .flockler-buttons a { 
218  font-family: 'Asap', sans-serif; 
219  font-weight: bold; 
220  color: #CBCBCD !important; 
221  font-size: 1.2em; 
222  padding-right: 15px; 
223  padding-left: 15px; 
224  cursor: pointer; 
225  text-decoration: none; 
226
227.yhdistys .flockler-buttons a.auki, 
228.toimitila .flockler-buttons a.auki { 
229  transform: skewX(-8deg); 
230  color: #ffe746 !important; 
231  border-bottom: solid 2px #ffe746; 
232  text-transform: uppercase; 
233
234.yhdistys a.flockler-btn-load-more, 
235.toimitila a.flockler-btn-load-more { 
236  display: none; 
237
238.yhdistys .jelli-content.row, 
239.toimitila .jelli-content.row { 
240  margin-left: 0; 
241  margin-right: 0; 
242
243.yhdistys .jelli-linkki.col-lg-12, 
244.toimitila .jelli-linkki.col-lg-12 { 
245  margin: 15px 0; 
246
247.yhdistys .haitari.row, 
248.toimitila .haitari.row { 
249  margin-bottom: 10px; 
250  margin-left: 0; 
251  margin-right: 0; 
252
253.yhdistys .jelli-linkki a, 
254.toimitila .jelli-linkki a { 
255  color: #fff !important; 
256
257.yhdistys .jelli-suodatus.flockler-buttons, 
258.toimitila .jelli-suodatus.flockler-buttons { 
259  margin-left: 0; 
260  margin-right: 0; 
261
262.uutiset .haitari_otsikko, 
263.tapahtuma .haitari_otsikko { 
264  font-family: 'Roboto-Regular', sans-serif; 
265  font-weight: normal; 
266  padding: 10px; 
267  color: #000; 
268  cursor: pointer; 
269  font-size: 1.2em; 
270
271.uutiset .haitari_but.icon-plus:before, 
272.uutiset .haitari_but.icon-minus:before, 
273.tapahtuma .haitari_but.icon-plus:before, 
274.tapahtuma .haitari_but.icon-minus:before { 
275  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
276  float: right; 
277  padding-right: 5px; 
278  margin-top: 2px; 
279
280.uutiset h1.flockler, 
281.tapahtuma h1.flockler { 
282  color: #ffe746; 
283  padding-left: 8px; 
284  font-size: 2.2em; 
285
286.uutiset .flockler-buttons, 
287.tapahtuma .flockler-buttons { 
288  padding-left: 8px; 
289  padding-bottom: 10px; 
290
291.uutiset .flockler-buttons a, 
292.tapahtuma .flockler-buttons a { 
293  font-family: 'Asap', sans-serif; 
294  font-weight: bold; 
295  color: #CBCBCD !important; 
296  font-size: 1.2em; 
297  padding-right: 15px; 
298  padding-left: 15px; 
299  cursor: pointer; 
300  text-decoration: none; 
301
302.uutiset .flockler-buttons a.auki, 
303.tapahtuma .flockler-buttons a.auki { 
304  transform: skewX(-8deg); 
305  color: #ffe746 !important; 
306  border-bottom: solid 2px #ffe746; 
307  text-transform: uppercase; 
308
309.uutiset a.flockler-btn-load-more, 
310.tapahtuma a.flockler-btn-load-more { 
311  display: none; 
312
313.uutiset .jelli-content.row, 
314.tapahtuma .jelli-content.row { 
315  margin-left: 0; 
316  margin-right: 0; 
317
318.uutiset .jelli-linkki.col-lg-12, 
319.tapahtuma .jelli-linkki.col-lg-12 { 
320  margin: 15px 0; 
321
322.uutiset .haitari.row, 
323.tapahtuma .haitari.row { 
324  margin-bottom: 10px; 
325  margin-left: 0; 
326  margin-right: 0; 
327
328.uutiset .jelli-linkki a, 
329.tapahtuma .jelli-linkki a { 
330  color: #fff !important; 
331
332.uutiset .jelli-suodatus.flockler-buttons, 
333.tapahtuma .jelli-suodatus.flockler-buttons { 
334  margin-left: 0; 
335  margin-right: 0; 
336
337 
338.yhdistys .haitari_otsikko, 
339.toimitila .haitari_otsikko { 
340  font-family: 'Roboto-Regular', sans-serif; 
341  font-weight: normal; 
342  padding: 10px; 
343  background-color: #ffe746; 
344  color: #fff; 
345  cursor: pointer; 
346  font-size: 1.2em; 
347
348.yhdistys .haitari_but.icon-plus:before, 
349.yhdistys .haitari_but.icon-minus:before, 
350.toimitila .haitari_but.icon-plus:before, 
351.toimitila .haitari_but.icon-minus:before { 
352  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
353  float: right; 
354  padding-right: 5px; 
355  margin-top: 2px; 
356
357.yhdistys h1.flockler, 
358.toimitila h1.flockler { 
359  color: #ffe746; 
360  padding-left: 8px; 
361  font-size: 2.2em; 
362
363 #main-content-wrapper .flockler-buttons a.auki { 
364  color: #ffe746; 
365
366.yhdistys .flockler-buttons, 
367.toimitila .flockler-buttons { 
368  padding-left: 8px; 
369  padding-bottom: 10px; 
370
371.yhdistys .flockler-buttons a, 
372.toimitila .flockler-buttons a { 
373  font-family: 'Asap', sans-serif; 
374  font-weight: bold; 
375  color: #CBCBCD !important; 
376  font-size: 1.2em; 
377  padding-right: 15px; 
378  padding-left: 15px; 
379  cursor: pointer; 
380  text-decoration: none; 
381
382.yhdistys .flockler-buttons a.auki, 
383.toimitila .flockler-buttons a.auki { 
384  transform: skewX(-8deg); 
385  color: #ffe746 !important; 
386  border-bottom: solid 2px #ffe746; 
387  text-transform: uppercase; 
388
389.yhdistys a.flockler-btn-load-more, 
390.toimitila a.flockler-btn-load-more { 
391  display: none; 
392
393.yhdistys .jelli-content.row, 
394.toimitila .jelli-content.row { 
395  margin-left: 0; 
396  margin-right: 0; 
397
398.yhdistys .jelli-linkki.col-lg-12, 
399.toimitila .jelli-linkki.col-lg-12 { 
400  margin: 15px 0; 
401
402.yhdistys .haitari.row, 
403.toimitila .haitari.row { 
404  margin-bottom: 10px; 
405  margin-left: 0; 
406  margin-right: 0; 
407
408.yhdistys .jelli-linkki a, 
409.toimitila .jelli-linkki a { 
410  color: #fff !important; 
411
412.yhdistys .jelli-suodatus.flockler-buttons, 
413.toimitila .jelli-suodatus.flockler-buttons { 
414  margin-left: 0; 
415  margin-right: 0; 
416
417.uutiset .haitari_otsikko, 
418.tapahtuma .haitari_otsikko { 
419  font-family: 'Roboto-Regular', sans-serif; 
420  font-weight: normal; 
421  padding: 10px; 
422  color: #000; 
423  cursor: pointer; 
424  font-size: 1.2em; 
425
426.uutiset .haitari_but.icon-plus:before, 
427.uutiset .haitari_but.icon-minus:before, 
428.tapahtuma .haitari_but.icon-plus:before, 
429.tapahtuma .haitari_but.icon-minus:before { 
430  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
431  float: right; 
432  padding-right: 5px; 
433  margin-top: 2px; 
434
435.uutiset h1.flockler, 
436.tapahtuma h1.flockler { 
437  color: #ffe746; 
438  padding-left: 8px; 
439  font-size: 2.2em; 
440
441.uutiset .flockler-buttons, 
442.tapahtuma .flockler-buttons { 
443  padding-left: 8px; 
444  padding-bottom: 10px; 
445
446.uutiset .flockler-buttons a, 
447.tapahtuma .flockler-buttons a { 
448  font-family: 'Asap', sans-serif; 
449  font-weight: bold; 
450  color: #CBCBCD !important; 
451  font-size: 1.2em; 
452  padding-right: 15px; 
453  padding-left: 15px; 
454  cursor: pointer; 
455  text-decoration: none; 
456
457.uutiset .flockler-buttons a.auki, 
458.tapahtuma .flockler-buttons a.auki { 
459  transform: skewX(-8deg); 
460  color: #ffe746 !important; 
461  border-bottom: solid 2px #ffe746; 
462  text-transform: uppercase; 
463
464.uutiset a.flockler-btn-load-more, 
465.tapahtuma a.flockler-btn-load-more { 
466  display: none; 
467
468.uutiset .jelli-content.row, 
469.tapahtuma .jelli-content.row { 
470  margin-left: 0; 
471  margin-right: 0; 
472
473.uutiset .jelli-linkki.col-lg-12, 
474.tapahtuma .jelli-linkki.col-lg-12 { 
475  margin: 15px 0; 
476
477.uutiset .haitari.row, 
478.tapahtuma .haitari.row { 
479  margin-bottom: 10px; 
480  margin-left: 0; 
481  margin-right: 0; 
482
483.uutiset .jelli-linkki a, 
484.tapahtuma .jelli-linkki a { 
485  color: #fff !important; 
486
487.uutiset .jelli-suodatus.flockler-buttons, 
488.tapahtuma .jelli-suodatus.flockler-buttons { 
489  margin-left: 0; 
490  margin-right: 0; 
491
492.yhdistys .haitari_otsikko, 
493.toimitila .haitari_otsikko { 
494  background-color: lightgray; 
495  color: #000; 
496
497.jelli-suodatus { 
498  font-family: 'Roboto Regular'; 
499  margin-bottom: 25px; 
500
501.jelli-suodatus a { 
502  border: 2px solid; 
503  border-radius: 12px; 
504  padding: 4px 8px; 
505  display: inline-block; 
506  margin-bottom: 5px; 
507  margin-right: 5px; 
508  cursor: pointer; 
509  color: #000; 
510
511#ankkurit-id .ankkuri_linkki { 
512  font-family: 'Roboto Regular'; 
513  font-weight: 700; 
514
515#ankkurit-id .ankkuri_linkki:before { 
516  font-family: 'fontawesome-alloy'; 
517
518#main-content-wrapper .flockler-buttons a.auki { 
519  color: #000; 
520    border-color: #ffe746; 
521
522</style> 

Yhdistykset ja järjestöt

Pohjois-Karjalan Jelli-järjestötietopalvelu

Jelli-järjestötietopalvelu tekee Pohjois-Karjalan yhdistystoimintaa näkyväksi. Sen avulla tietoa yhdistysten toiminnasta löytää helposti yhdestä paikasta. 

Kuntalaisille ja asukkaille Jelli tarjoaa tietoa yhdistyksistä ja paremman mahdollisuuden hakeutua mukaan toimintaan. Ammattilaisille (esim. kunnat, Siun Sote) Jellistä löytyy tietoa asiakas- ja palveluohjauksen tueksi ja mahdollisuus ohjata asiakkaita yhdistystoiminnan pariin. 

Ilmoittaminen Jellissä on yhdistyksille maksutonta ja se kannattaa tehdä, sillä:

•    Jelli-palvelusta yhdistysten tiedot nousevat automaattisesti myös Kiteen kaupungin kotisivuille. 
•    Paikallista yhdistystoimintaa on näppärä esitellä Jellin kautta. 
•    Jellin kautta saat yhdistyksesi tiedot ja toiminnan entistä paremmin esille.

Uusien tietojen ilmoittaminen Jellissä tapahtuu helposti lomakkeiden avulla:

•    Yhdistyksen perustiedot: Yhdistyksen peruskuvaus Pohjois-Karjalan yhdistyshakemistoon
•    Yhdistyksen toimintaa ja tukea: Otsikoi esimerkiksi ’ xx-yhdistyksen toimintaa’, ’liikuntaryhmä ikääntyville’, ’yhdistyksen vertaistukiryhmä’
•    Vapaaehtoistehtäviä
•    Yhdistyksen hankkeet
•    Yhdistyksen vuokrattava tila
•    Tietoa yhdistysosaamoon: Yhdistykseltä tilattavat puheenvuorot, infot, koulutukset, kurssit sekä myös erilaiset palvelut. 

Näin tarkistat yhdistyksenne olemassa olevat tiedot Jellissä:

1. Tarkista, mitä tietoja yhdistyksestänne jo löytyy Kiteen Jellissä

2. Ilmoita muuttuneet / ajantasaiset tiedot lomakkeella
•    Kirjoita lomakkeelle muutettavat tiedot

Lisätietoja Jellistä: viestintäkoordinaattori Marleena Laakso p. 050 430 8535, marleena.laakso(at)pksotu.fi

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Pasi Lamminluoto

Hallintopäällikkö
 040 105 1012
pasi.lamminluoto@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute