Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista Kiteen kaupungissa

angle-left Kiteen esiopetus toimintavuonna 2019-2020

Kiteen esiopetus järjestää infotilaisuuksia koskien lukuvuotta 2019-2020

Esikoululaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia 19.3.2019 klo 17-18 Puhoksen koululla, Kesälahden eskarin tiloissa ja Kiteen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kiteen esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi 2019-2020

 

Esiopetusta järjestetään Kiteellä toimintavuonna 2019-2020 erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla ja Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä ja Hutsin koululla sekä Peltolan alueella Tapulintiellä toimivassa Metsä- ja luontoeskarissa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla.

Tulevien esikoululaisten vanhemmille järjestetään esikouluinfotilaisuuksia seuraavasti:
•    Puhoksen ja Hummovaaran alueen vanhemmille Puhoksen koululla ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kesälahden vanhemmille Poukkuluoson koululla eskarin tiloissa ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kiteen taajaman alueen vanhemmille Kiteen kaupungintalolla valtuustosalissa ti 19.3.2019 klo 17.00- 18.00

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, joka on lähetetty esikouluikäisten lasten koteihin. Lomake on palautettava 22.3.2019 mennessä postitse osoitteella: Kiteen kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija, Kiteentie 25, 82500 Kitee. Lomakkeita voi tulostaa Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen kotisivuilta ja Suomi.fi-sivustolta (Kiteen kaupungin esiopetus). Niitä saa myös varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan myös, mikäli lapsi tarvitsee kuljetusta. Esiopetuksen lisäksi vanhemmat voivat hakea erillisellä lomakkeella esioppilaalle päivähoitoa päätoimisen tai kokoaikaisen työn/opiskelun vuoksi. Puhoksessa ja Kesälahdella on mahdollisuus hakea myös leikkitoimintaan, jota järjestetään enintään 25 tuntia/vko.

Ennen esikoulupaikan vahvistamista vanhemmilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluaikaan, jolloin voidaan kartoittaa esioppilaan erityisen tuen tarve ja vanhempien toiveet esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavan muun hoidon järjestelyistä.

Esiopetukseen osallistuminen

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kiteen kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta esioppilaille vuoden ajan ennen peruskoulun 1. luokalle siirtymistä. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia toimintavuoden aikana pääsääntöisesti koulun lukuvuoden työpäiviä noudattaen elokuun puolivälistä toukokuun loppuun.

Maksuton kuljetus järjestetään lähimpään tai tarkoituksenmukaisimpaan esiopetuspaikkaan, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Esioppilaiden kuljetuspalveluissa noudatetaan Kiteen sivistyslautakunnan vahvistamia kuljetusperiaatteita.

Esiopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa erityislastentarhanopettajan, neuvolan, alkuopetuksen ja muiden lapsen oppimista ja kehitystä tukevien tahojen kanssa.

Puhoksen ryhmä toimii ma – to klo 8.30- 12.30, pe 8.30 – 11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma – to klo 9.00 – 13.00, pe klo 9.00 – 12.00.

 

Lapsia eskariopen ympärillä piirissä istumassa

Lisätietoja

Otsikko Kotitalon kertomaa

KOTITALON KERTOMAA

YHTEYSTIEDOT

Asuntotoimisto avoinna:

maanantai klo 8 - 15
keskiviikko klo 8 - 15
perjantai klo 8 - 12

Asuntosihteerin puhelinajat:
Toimiston avoinna ollessa sekä tiistaisin ja torstaisin klo 9 - 10

Marjut Kettunen

asumisneuvoja
 040 105 1212
marjut.kettunen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee