Kiteen keskustan osayleiskaava

Kiteen keskustan osayleiskaava

Kiteen keskustan osayleiskaava

Kiteen keskustan osayleiskaava

Kaupunginhallitus on 14.8.2017 §:ssä 235 päättänyt Kiteen keskustan osayleiskaavan vireilletulosta.

Kaupunginhallitus valitsi 13.1.2020 §:ssä 3 kaavanlaatijaksi Sitowise Oy:n. Kaavanlaatijana toimii Timo Huhtinen, timo.huhtinen@sitowise.com, puh. 040 5425291

Kaupunginhallitus on 18.1.2021 §:ssä 24 päättänyt Kiteen keskustan osayleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Kiteen keskustan osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 1.2. - 2.3.2021.

Kaupunginhallitus on 14.2.2022 §:ssä 40 päättänyt Kiteen keskustan osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Kiteen keskustan osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 24.2. - 29.3.2022.

Kaupunginhallitus on 6.6.2022 §:ssä 154 päättänyt esittää Kiteen kaupunginvaltuustolle Kiteen keskustan osayleiskaavan hyväksymistä.

Kiteen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 22.6.2022 § 26 hyväksynyt Kiteen keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan.

Kaava on kuulutettu voimaantulleeksi 1.8.2022

 

 

 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Juha Kervinen

maankäyttöpäällikkö
 040 105 1232
juha.kervinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Marjo Tauriainen

suunnitteluavustaja
 040 105 1170
marjo.tauriainen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute