Veden laatu

Vesien tila

Kiteen alueen vesistöjen tilan seurantaa tehdään lähinnä eri laitoksille määrättyjen velvoitetarkkailutulosten perusteella. Tarkkailtavia vesistöjä ovat Kiteenjärvi, Ätäskö, Puhoslampi, Orivesi, Sirkkajoki-Lepikonjoki, Humalajoki ja Karjalan Pyhäjärvi. Lisäksi kesäisin tehdään reaaliaikaista leväseurantaa Kiteenjärvestä, Orivedestä ja Pyhäjärvestä.

Pohjois-Karjalan alueelle vuosille 2016-2021 laaditun vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan valtaosa Pohjois-Karjalan tarkastelluista vesistöistä on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa (järvipinta-alasta 92 %). Tyydyttävässä tai tätä heikommassa tilassa ovat etupäässä pienemmät järvet ja joet.

Kiteellä ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi on luokiteltu Kiteenjärven Päätyenlahti, Ätäskö, Ylälampi, Juurikkajärvi, Hanelinlampi ja Puruveden Ristilahti sekä jokivesistöistä Juurikkakanava, Lepikonjoki, Humalajoki, Hiidenjoki, Piimäjoki ja Myllyjoki.

Reaaliaikainen leväseuranta

Pohjois-Karjalan pintavesien ekologinen tila 2015

Asiakirja- ja mediatiedostot

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Toimi näin, jos loppukatselmus on pitämättä

Toimi näin, jos loppukatselmus on pitämättä

Suorittamattomat loppukatselmukset ovat herättäneet keskustelua myös Kiteellä. Loppukatselmuspöytäkirjoja koskevat tietopyynnöt tulee tehdä pääasiallisesti sähköisellä asiakirjapyyntö –lomakkeella Miunpalveluiden kautta.

Viime viikolla on mediassa ollut paljon keskustelua suorittamattomista loppukatselmuksista. Myös Kiteellä asia on herättänyt paljon keskustelua ja kyselyitä rakennusvalvontaan.

Rakennusvalvonta ohjeistaa, että loppukatselmuspöytäkirjoja koskevat tietopyynnöt tulee tehdä pääasiallisesti sähköisellä asiakirjapyyntö –lomakkeella Miunpalveluiden kautta. Mikäli et halua asioida sähköisesti, voit myös toimittaa paperisen lomakkeen Kiteen rakennusvalvontaan.

Tarkemmat ohjeet asiakirjapyynnön tekemiseen löydät alla olevasta linkistä:

Rakennusvalvonnan asiakirjapyynnöt

Arkistoselvitystyöstä perimme lähtökohtaisesti Kiteen rakennusvalvontaviranomaisen taksan mukaiset maksut.

Mikäli kohteelle ei ole suoritettu loppukatselmusta kehotamme asiakkaita ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan. Katsomme tapauskohtaisesti hankkeen läpi, ja määritelemme tarvittavat toimenpiteet hankkeen suhteen.

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

vs. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

ELY-keskus, Joensuun toimipaikka

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

Sivu arviointi ja palaute