Sisältöjulkaisija

angle-left Valkoposkihanhien aika

Valkoposkihanhien aika

Valkoposkihanhet ovat taas liikkeellä myös Keski-Karjalassa.

Maatiloilla on nyt valkoposkihanhien torjuntatoimien aika, mikäli tarpeelliselta näyttää. Passiivista torjuntaa saa harjoittaa ilman lupaa, mutta muu torjunta vaatii ELY-keskuksen luvan. Torjunnassa tulisi käyttää eri menetelmiä samanaikaisesti, jotta linnut eivät ennätä tottua torjuntalaitteisiin. Samalla paikalla olevat laitteet menettävät helposti tehonsa. Lintuja voidaan torjua passiivisesti verkkoaidoilla tai asettamalla pelloille linnunpelättimiä, kaasutäytteisiä ilmapalloja, kiiltäviä esineitä tai muuta vastaavaa. Aktiivisia välineitä ovat esim. valo- ja äänikarkottimet sekä radio-ohjattavat lennokit ja kopteri.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus toimii syksyllä 2019 yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkijoiden kanssa testaten erilaisten valkoposkihanhien karkotus- ja estomenetelmien toimivuutta ja tehokkuutta viljelyksillä. LUKEn tutkijat lähestyvät maanviljelijöitä henkilökohtaisesti pyytäessään lupaa hanhien häirintäkokeisiin. Heihin kannattaa olla yhteydessä myös oma-aloitteisesti toivoessaan hanhien karkotuskokeita pelloilleen.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta saa neuvoja ja apua vahinkojen ennaltaehkäisyyn, lintujen karkottamiseen ja korvauksiin liittyvissä kysymyksissä. Apua antavat Harri Kontkanen (p. 02950 26143 harri.kontkanen@ely-keskus.fi) ja Mika Pirinen (p. 02950 26214, mika.pirinen@ely-keskus.fi). Suurista lintukerääntymistä olisi hyvä tehdä ilmoitus, vaikkeivät ne vahinkoja aiheuttaisikaan.

ELY-keskus on palkannut asiantuntijan, joka yhdessä maaseutuviranomaisten kanssa tarkistaa lintujen aiheuttamien vahinkojen laajuuden ja laatii lausunnon vahingonkorvaushakemusta varten. Vahinkotapauksissa voi ottaa yhteyttä Harri Kontkaseen (p. 02950 26143)  tai Anne Könöseen (p. 040 105 1036), Jatta Paajaseen (p. 040 105 1017) tai Katja Turtiaiseen (p. 040 105 1013) tai sähköpostilla. 

Mikäli rauhoitetut linnut aiheuttavat vahinkoja, kannattaa niistä hakea korvausta ELY-keskuksesta. Hakemuslomakkeita saa maaseututoimistosta ja verkkosivuiltamme. Avustukset maksetaan Ruokaviraston antamien normisatojen ja yksikköhintojen perusteella eikä niissä ole ns. omavastuuosuutta. Vahingoista on tehtävä hakemus 31.12. tai 31.5. mennessä. Hakemus kannattaa jättää marraskuun loppuun mennessä, perinteisesti maaseutupalvelut lomailee joulun ja uuden vuoden välillä! Avustuksen maksun edellytys on kunnan maaseutuviranomaisen tai ELY-keskuksen asiantuntijan lausunto. 

Lisätietoja tästä linkistä. 


Keski-Karjalan maaseutupalvelut
Kiteen kaupunki, Kiteentie 25, 82500 Kitee
maaseutu@kitee.fi
http://www.kitee.fi/maaseutupalvelut

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute