Sisältöjulkaisija

angle-left Selvittelytyöryhmä aloitti työnsä

Selvittelytyöryhmä aloitti työnsä

Kiteen kaupunginhallituksen perustama selvittelytyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maanantaina 9.9.2019.

Elokuun loppupuolella tapahtunut Kiteen ympäristöpäällikön irtisanoutuminen virastaan on herättänyt huomiota ja saanut osakseen myös median kiinnostusta. Koska irtisanoutumisen perusteluna oli epäasiallinen kohtelu, josta epäiltynä on kaupunginjohtaja, kaupunginhallituksen on työturvallisuuslain velvoittamana sekä kaupungin oman sisäisen ohjeen mukaan puututtava asiaan. Viittaukset epäasiallisen kohtelun kohdistumisesta myös muihin kaupungin organisaation työntekijöihin sekä epäilyt tilanteen pitkäaikaisesta kestosta antoivat lisäpontta nopeaan reagointiin.

Ensimmäisenä toimena kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.9.2019 valita keskuudestaan selvittelytyöryhmän, joka yhteistyössä työsuojelupäällikön kanssa alkaa selvittää tilannetta. Selvittelytyöryhmään valittiin seuraavat jäsenet:

Musikka Sinikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, selvittelytyöryhmän puheenjohtaja ja tiedottaja
Kosonen Matti, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Koskinen Marko, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Lahtela Esa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Mähönen Pentti, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Pirhonen Osmo, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Vaittinen Tuija, työsuojelupäällikkö, selvittelytyöryhmän sihteeri

Maanantaina 9.9.2019 pidetyssä selvittelytyöryhmän ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tilanteeseen etsiä ulkopuolinen selvittäjä. Hänen tehtävänään on paneutua henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tuloksiin ja muuhun kirjalliseen palautteeseen, sekä kuulla työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Työryhmä kokoontuu ripeällä tahdilla ja tavoitteena on, että ulkopuolinen selvittäjä on läsnä jo seuraavassa kokouksessa.

Työntekijöiden työhyvinvointi on kaupungille olennaisen tärkeää: se on kaiken toiminnan, kehittymisen ja kasvun lähtökohta. Kaupungin johto on ehdottoman sitoutunut selvittämään työhyvinvoinnissa esille nousseet epäkohdat ja ratkaisemaan ne viivyttelemättä ja mahdollisimman hyvin.

Lisätietoja antaa:
S
elvittelytyöryhmän pj. Sinikka Musikka, p. 040 105 1016

Mustikanvarvut syksyisessä metsässä

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute