Sisältöjulkaisija

angle-left Puhoksen venesataman kyselyn tulokset ovat valmistuneet

Puhoksen venesataman kyselyn tulokset ovat valmistuneet

Vapaissa vastauksissa toivottiin laiturin ja laskuluiskan kunnostusta, sähköautojen latauspaikkaa, erilaisia tapahtumia sekä kauppaa tai kioskia. Vastauksissa toivottiin myös Puhoksen venesataman yhteyteen omaa tankkauspistettä.

Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä lähes kaksisataa vastausta. 47 prosenttia vastaajista asui Kiteellä, ja muiden vastaajien kotipaikka sijoittui eri puolille Suomea. Suurin osa veneilijöistä veneili Karjalan Pyhäjärvellä. Vastaajista valtaosa käytti moottorivenettä tai vesiskootteria.  Suurimpina tekijöinä kotisataman sijaintiin kyselyn pohjalta vaikuttivat sijainti, rantautumisen helppous ja toisaalta mahdollinen ravintola tai kioski. Vapaissa vastauksissa toivottiin laiturin ja laskuluiskan kunnostusta, sähköautojen latauspaikkaa, kuljetusta Puhoksen ja Kiteen välille, erilaisia tapahtumia sekä kauppaa tai kioskia. Toisaalta vastauksissa toivottiin myös Puhoksen venesataman yhteyteen omaa tankkauspistettä. Kaiken kaikkiaan vastaajat kokivat Puhoksen venesataman ja miljöön kehittämisen hyvinkin tärkeäksi.

Kyselyn tavoitteena oli kehittää Puhoksen satama-alueen elinvoimaisuutta niin asukkaiden virkistyskäyttö- kuin vesistömatkailun näkökulmasta. Kyselyllä kartoitettiin Puhoksen sataman käyttäjien, ts. Saimaan veneilijöiden, muiden vesillä liikkujien sekä aluetta virkistysympäristönä hyödyntävien asukkaiden ja matkailijoiden kokemuksia ja palvelutarpeita. Kiteen kaupungin intressinä oli myös selvittää vesilläliikkujien mielipide Oriveden ja Pyhäjärven väliseen kanavayhteyteen liittyen. Verkkokysely oli avoinna kesän veneilykaudella eli 1.6.–15.8.2023 välisenä aikana.

Kiitos kaikille osallistuneille!

 

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute