Sisältöjulkaisija

angle-left Kesälahden Vuokratalojen pitkän aikavälin suunnitelma ja lähiajan toimenpiteet

Kesälahden Vuokratalojen pitkän aikavälin suunnitelma ja lähiajan toimenpiteet

Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot on Kiteen kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Aravavuokrataloista koostuvalla Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokrataloilla on 159 asuntoa, joiden asuntoala on lähes 9 000 m2. Asuntokanta on rakennettu pääosin 1970- ja 1980-luvuilla Kesälahden taajamaan ja Villalaan.

Vuokra-asuntojen kysynnän heikennyttyä 3 taloa eli 56 asuntoa on pidetty tyhjänä ja käytössä on yhteensä 103 asuntoa. Käytössä olevien asuntojen käyttöaste on alhainen, vain 46 %. Koko asuntokannan käyttöaste on vajaa kolmannes.

Alhaisen käyttöasteen ja suuren lainarasituksen takia Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen talous on ollut heikko. Yhtiö on tarvinnut omistajansa apua pystyäkseen selviämään velvoitteistaan. Tilannetta vaikeuttaa se, että yhtiön lainat on muutettu 2000-luvun alussa valtion takaamista lainoista rahalaitoslainoiksi, joille kunta on myöntänyt 100 % omavelkaiset takaukset. Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot ja Kiteen kaupunki valmistelivat yhdessä suunnitelmaa siitä, miten yhtiön talous saadaan kuntoon. 

Visio, pitkän aikavälin suunnitelmat ja tehdyt toimenpiteet
Kiteen kaupunginvaltuusto päätti vuosi sitten kesäkuussa 2019 yhtiölle vuoteen 2025 ulottuvat tavoitteet ja pääperiaatteet, joilla tavoitteisiin päästään. Tavoitteiksi asetettiin tarvittavan asuntokannan ylläpitäminen ja kohtuullisen vuokra-asumisen mahdollistaminen Kesälahdella. Tavoitteena on myös yli 90 % käyttöaste vuoden 2025 loppuun mennessä. Riittävä käyttöaste turvaa yhtiön talouden vakauden. Myös yhtiön lainarasitusta sopeutetaan vastaamaan käyttöastetta. Kaupunki on sitoutunut rahoittamaan purettaviin rakennuksiin kohdistuvien lainojen kertalyhennykset. Yhtiö ja kaupunki ovat kumpikin sitoutuneet tekemään omat toimensa.

Suunnitelman toteutuminen vuosina 2019-2020
Valtuuston päätöksen mukaisesti yhtiö haki ja sai Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta keväällä 2020 purkuluvat ja päätökset 90 % purkuavustuksista tyhjänä olevien Runosentie 3 A-C talojen ja Taipaleentie 3 rakennusten purkamiseen. Kiteen kaupunki maksaa purkamiskustannukset avustusten ylittäviltä osin. Näiden rakennusten purkaminen toteutuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kiteen kaupunki avusti yhtiötä valtuuston päätöksen mukaisesti myös muuttamalla myöntämänsä antolainat avustukseksi vuonna 2019. 

Vuoden 2020 lopun ja vuoden 2021 toimenpiteet
Yhtiö laati pitkän aikavälin suunnitelman, jossa talojen kunto on kartoitettu ja korjaustarpeita sekä kustannusarvioita selvitetty. Yhtiön hallitus hakee omistajaltaan nyt lupaa tyhjänä olevan Myllytie 18 purkamiseen ja Ratsumestarintie 24 talojen tyhjentämiseen ja purkamiseen, jonka jälkeen yhtiö voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lta purkulupaa sekä purkuavustusta. Kaupunki osallistuu purkukustannuksiin muilta osin.

Ratsumestarintie 24 talon purkaminen on tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana, jolloin jää riittävästi aikaa kartoittaa asukkaiden kanssa korvaavat asunnot yhtiön muista taloista. Uuden asunnon saanti Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen sisällä hoidetaan joustavasti niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vuokralaisille. Kiinteistössä asuville on tiedotettu asiasta.

Yhtiö hakee omistajalta 110 000 euron avustusta maksuvalmiuden turvaamiseksi elokuun alusta 2020. Lisäksi yhtiön hallitus hakee omistajalta lupaa tiivistää asumista ja selvittää liikakapasiteetin purkamista esimerkiksi poistamalla yksittäisiä rivitaloyksiköitä, joille ei ole riittävästi kysyntää, sekä tutkia muita mahdollisia vaihtoehtoja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asia on kaupunginhallituksessa 15.6.2020 ja kaupunginvaltuustossa 22.6.2020.

Lisätietoja: 
Eeva-Liisa Auvinen, Kiteen kaupunginjohtaja, p. 040 105 1001 
Hannu Juvonen, Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja, p. 040 574 8866.

Sinisellä taustalla teksti Kiinteistö Oy Kesälahden vuokratalot.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute