Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke

VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke aloittaa toimintansa Kiteen varhaiskasvatuksessa 1.9.2020

VAHVA ÄIDINKIELI -VAHVA SUOMEN KIELI -hanke


Syyskuun ensimmäisenä päivänä Kiteellä aloittaa toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomen kieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja suomen kielen oppimisen tukemiseksi.

Äidinkieli rakentaa lapsen persoonaa, identiteettiä ja oppimista, sekä on tärkeä pohja muiden kielten oppimiselle. Äidinkieli on väline toimivaan kaksikielisyyteen. Oma äidinkieli on sydämen, tunteiden ja ajatusten kieli. Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa itsetuntoa ja sen kautta syntyy yhteys sukuun ja juuriin.

Keväällä 2020 Kiteellä toteutettiin äidinkielen tukemiseen liittyvä kokeilu, jonka puitteissa järjestettiin venäjän kielen kerhoja päiväkoti Kiepissä. Kerhot oli tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville yli kolmevuotiaille lapsille ja kerhon tavoitteena oli tukea lapsen äidinkielen kehitystä. Kokeilun aikana varhaiskasvatuksen henkilöstö huomasi äidinkielen kerhojen positiivisen vaikutuksen lasten oppimiseen, kehitykseen ja viihtyvyyteen päiväkodissa.  

Hanketyöntekijät aloittavat työssään 1.9.2020. Hanketyöntekijät sijoittuvat aluksi seuraaviin Päiväkoti Kiepin ryhmiin: Otsot, Mesikämmenet ja Pikku Karhut Viskari. Hanketyöntekijöiden ryhmät vaihtuvat hankkeen aikana tarpeen mukaan.  Päiväkotien yli 3-vuotiaat venäjänkieliset lapset, jotka eivät ole näissä ryhmissä, osallistuvat myös hankkeeseen projektityöntekijä Irma Alekseevan kerhoissa. 

Lapsia istumassa ympyrässä lattialla

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute