Sisältöjulkaisija

Sisältöjulkaisija

angle-left Mitä mieltä olet Siun soten palveluista - osallistu asukaskyselyyn!

Mitä mieltä olet Siun soten palveluista - osallistu asukaskyselyyn!

Siun sote toteuttaa vuosittaisen asukaskyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa asukkaiden näkemyksiä soteuudistuksen toteuttamiseen liittyvistä teemoista. Kysely on avoinna 31.10.2023 saakka.

Verkkokyselyn lisäksi näkemyksiä kerätään haastattelemalla asukkaita hyvinvointialueen eri toimipisteissä. Haastattelijoina toimivat Tulevaisuuden sote- keskus -hankkeen työntekijät. Verkossa kysely on avoinna 31.10.2023 saakka.

Kyselyyn vastaaminen vie 5–10 minuuttia. Kysymykset koskevat mm. hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää ohjausta, Siun soten palvelujen saatavuutta, asiointia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedonkulkua. Lisäksi tänä vuonna haluamme kartoittaa asukkaiden näkemyksiä digipalveluiden käytöstä ja halukkuudesta osallistua palveluiden kehittämiseen osana kehittäjäyhteisöä.

Vastaavanlainen kysely on toteutettu vuosina 2021 ja 2022. Kyselyistä saatuja tuloksia hyödynnetään asukkaille suunnattujen palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Siun soten Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen aikana kehitetään, selkeytetään ja vahvistetaan perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Hankkeen aikana on valmistunut hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma, jotka toimivat pohjana kehittämistyölle.

Kysely löytyy tästä

Kuvassa vastaanottotilanne, jossa lääkäri kuuntelee potilasta.

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute