Työllisyyshankkeet

Työllisyyshankkeita, joissa olemme mukana

 

ToKi – toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin

ToKi on Kiteen ja Tohmajärven yhteinen työllisyyshanke, jota hallinnoi Kiteen kaupunki.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke kestää joulukuun 2021 loppuun. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat kiteeläiset sekä tohmajärveläiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät.

Hanke tarjoaa työttömille työnhakijoille henkilökohtaista valmennusta, ohjausta ja koulutusta, sekä parantaa työttömien työelämävalmiuksia.

Työntekijät tukevat elämäntavoitteiden selkiytymisessä sekä rohkaisevat ja motivoivat työnhaun jatkamisessa.

Hankkeessa panostetaan työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Toimenpiteillä tähdätään opintoihin tai pysyvään työllistymiseen ja avataan polkua yrityksiin. 

Yhteistyö kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, että asiakkaat ohjautuvat palveluihin oikea-aikaisesti.

Näin varmistetaan sujuva eteneminen kohti työllisyyttä.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka vahvistaa Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä työllisyyden hoidossa.

Hankkeessa paneudutaan ennaltaehkäisevään työhön ja laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintasuunnitelma nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn Keski-Karjalassa.

ToKi-hankkeen esite pdf-muodossa
ToKi-проект  -  активное трудоустройство и развитие профессиональных качеств

Projektin hallinnointi / Kitee ja Tohmajärvi:

Projektipäällikkö Kirsi Miettinen, 0401050004, kirsi.miettinen@kitee.fi

Kiteen projektityöntekijä: 
Hannele Kosonen, 040 105 0861, hannele.kosonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Tohmajärven projektityöntekijä: 
Katri Päivinen, 040 105 4105, katri.paivinen@tohmajarvi.fi
Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

 

 

TARMO -monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.
1.1.2019 - 31.12.2020

Tavoitteena on

  • työtä hakevien ihmisten työllistymisen tukeminen
  • yhdistysten työllistymistä tukevien roolien selkeyttäminen
  • työllistymistä tukevien palveluiden kehittäminen ja kokeilu

p. 050 306 6248 ma-to klo 10-14, tarmo@pksotu.fi

 

PerhEke - Perhehoito elinkeinona

Kiteen Evankelinen Kansanopisto
1.9.2018 - 31.3.2021

Hankkeen päätavoite on heikossa työmarkkina-asemassa olevien, haja-asutusalueilla asuvien henkilöiden/perheiden työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta.

Sanna Kosonen, hankekoordinaattori, p. 040 577 1779, sanna.kosonen@kiteenkansanopisto.fi


TOPAKKA-hanke

Topakka on Joensuun kaupungin työllisyyspalveluiden hallinnoima Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kolmivuotinen hanke ajalla 1.10.2019 – 30.9.2022. Yhteishankkeessa ovat mukana Kitee, Liperi, Outokumpu ja Tohmajärvi. 

Hankkeen tavoitteena on luoda maakunnallinen malli työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä toimijoiden osaamista työ- ja toimintakyvyn tunnistamisessa ja asiakasohjauksessa.

Topakan palvelut on suunnattu työttömille, jotka tarvitsevat tukea työhön kuntoutumiseen tai apua eläkemahdollisuuksien selvittämisessä. Työkykykoordinaattori ohjaa sinut sopiviin palveluihin, auttaa hakemusten laatimisessa sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin palveluihin hakeutumisessa.

Ota yhteyttä, kun

  • mietit työn hakemista, mutta työkykysi askarruttaa
  • tarvitset pitkän sairauden jälkeen kuntoutuspalveluja ennen kuin haet työhön tai koulutukseen
  • olet työtön tai osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä ja tarvitset apua eläkeselvittelyihin
  • tarvitset apua kuntoutukseen ja työkykyyn liittyvien etuuksien hakemisessa.

Olemme tukenasi selvittelyjen ajan ja tarvittaessa ohjaamme arviointi-, kuntoutus- ja lääkäripalveluihin.

Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran alue:
Satu Muhonen, työkykykoordinaattori, p. 040 105 1181, satu.muhonen@kitee.fi 
Työkykykoordinaattori on tavattavissa ajanvarauksella Kiteen kaupungintalolla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Riikka Vartiainen, hankejohtaja, p. 050 434 8641, riikka.vartiainen@joensuu.fi
Satu-Sisko Eloranta, työllisyyskoordinaattori, p. 050 310 9621, satu-sisko.eloranta@joensuu.fi
 

Koulutustehtaasta kasvua -hanke

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, KETI
1.1.2018 - 31.12.2021

Keski-Karjalassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja omistajanvaihdoksissa

Päivi Kipinoinen, projektipäällikkö, p. 040 77 4938, paivi.kipinoinen@keti.fi

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Tarja Hakulinen

työllisyyskoordinaattori
 040 105 1018
tarja.hakulinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute