Työllisyyshankkeet

Työllisyyshankkeita, joissa olemme mukana

 

ToKi – toimeliaasti työhön ja kirkkaasti työuralle Humalajoen molemmin puolin

ToKi on Kiteen ja Tohmajärven yhteinen työllisyyshanke, jota hallinnoi Kiteen kaupunki. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke kestää joulukuun 2021 loppuun. Hankkeen kohderyhmänä ovat kiteeläiset sekä tohmajärveläiset nuoret ja muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömät.

Hanke tarjoaa työttömille työnhakijoille henkilökohtaista valmennusta, ohjausta ja koulutusta, sekä parantaa työttömien työelämävalmiuksia. Työntekijät tukevat elämäntavoitteiden selkiytymisessä sekä rohkaisevat ja motivoivat työnhaun jatkamisessa. Hankkeessa panostetaan työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn. Toimenpiteillä tähdätään opintoihin tai pysyvään työllistymiseen ja avataan polkua yrityksiin. 

Yhteistyö kuntien, valtion, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, että asiakkaat ohjautuvat palveluihin oikea-aikaisesti. Näin varmistetaan sujuva eteneminen kohti työllisyyttä. Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka vahvistaa Kiteen kaupungin ja Tohmajärven kunnan sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä työllisyyden hoidossa.

Hankkeessa paneudutaan ennaltaehkäisevään työhön ja laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toimintasuunnitelma nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn Keski-Karjalassa.

Kiteen yhteyshenkilö: 
Hannele Kosonen, projektityöntekijä, p. 040 105 0861, hannele.kosonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Tohmajärven yhteyshenkilö: 
Katri Päivinen, projektityöntekijä, p. 040 105 4105, katri.paivinen@tohmajarvi.fi
Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

Projektin hallinnointi: 
Kirsi Miettinen, projektipäällikkö, p. 040 105 0004, kirsi.miettinen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

 

Työllistyvä Keski-Karjala -hanke

 

1.7.2015 - 31.5.2019

Tohmajärven kunta hallinnoi kaksivuotista Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamaa työllisyyshanketta "Työllistyvä Keski‒Karjala", jonka kuntakumppaneita ovat Kiteen kaupunki ja Rääkkylän kunta. Hanke on alkanut lokakuussa 2015 ja päättyy joulukuussa 2018.

Hankkeen asiakkaita ovat pitkäaikaistyöttömät keskikarjalaiset henkilöt, joiden työllistymistä hankkeessa edistetään ohjaamalla heitä työllistymistä edistäviin palveluihin kuten työkokeiluun, palkkatukityöhön, työvalmennukseen tai suorittamaan ammatillista-, täydennys- tai työvoimapoliittista koulutusta. Asiakkaita ohjataan myös avoimille työmarkkinoille.

Projektipäällikkö Heli Niemelä, heli.niemela@tohmajarvi.fi tai 040 105 4105

Projektityöntekijä Jenni Pölönen, jenni.polonen@tohmajarvi.fi tai 040 105 0450

 

Ohjaamo 2.0 -hanke

(nuorille)

Ohjaamoiden tavoitteena on alle 30-vuotiaiden työllistymisen, koulutuksen ja osallisuuden edistäminen tarjoamalla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjaamo Kiteellä toimii Linkissä (Leipurintie 4). Yhteys nuorisotoimen kautta.

 

Pokalin työllisyyshanke

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) työllisyyshanke
31.12.2019 saakka

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) työllisyyshanke on maakunnallinen liikunnan ja urheilun työllisyyshanke, joka tarjoaa maakunnan liikuntaseuroille ja muille yhdistyksille mahdollisuuden palkkatuella työllistämiseen. Työnantajina toimivat urheiluseurat, joiden valtuuttamina Pokali hoitaa palkkatukeen liittyviä asioita heidän puolestaan aina palkanmaksua myöten. Työntekijöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan ja edistetään työhönvalmennuksen ja työnetsinnän avulla.

Pokalin työllisyyshankkeen painopistealueet ovat

- palkkatukityöpaikkojen luominen maakunnan urheiluseuroihin ja muihin yhdistyksiin,

- avoimille työmarkkinoille työllistymisen tukeminen ja edistäminen työhönvalmennuksen  ja työnetsinnän avulla,

- urheiluseuratyöllistämisen vaikuttavuuden parantaminen ja

- yritysyhteistyö ja työnetsintä avoimilta työmarkkinoilta

Mikäli olet kiinnostunut urheiluseuratyöllistämisestä, ota yhteyttä:

Tarja Hakulinen, hankekoordinaattori, puh. 040 585 5597, tarja.hakulinen@pokali.fi  
Margaretha Kähäri, työhönvalmentaja, puh. 040 824 5449, margaretha.kahari@pokali.fi

 

TARMO -monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen

Pohjois-Karjalan Sotu ry.
1.1.2019 - 31.12.2020
Tavoite on työllistää työttömiä henkilöitä yhdistyksiin

 

PerhEke - Perhehoito elinkeinona

Kiteen Evankelinen Kansanopisto
1.9.2018 - 31.3.2021

Työllisyyden tukeminen perhehoitajuuden monien työskentelyvaihtoehtojen kautta


TOPAKKA-hanke

Joensuun kaupunki
2019 - 2022
Mahdollistaa työkykykoordinaattorin palvelut ja selvittää työttömien työnhakijoiden toimintakykyä Kiteellä

 

Koulutustehtaasta kasvua -hanke

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, KETI
1.1.2018 - 31.12.2019

Keski-Karjalassa ammattitaitoisen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, työvoiman liikkuvuuteen sekä yrittäjyyden edistämiseen itsensä työllistämisessä ja omistajanvaihdoksissa


 

  

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Arja Mielonen

työllisyyskoordinaattori
040 105 1018
arja.mielonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute