Tolosenmäen osayleiskaava

Tolosenmäen osayleiskaava

Tolosenmäen osayleiskaava

Kaupunginhallitus on 30.08.2021 §:ssä 256 päättänyt Tolosenmäen osayleiskaavan laatimisesta ja vireilletulosta.

Kaupunginhallitus on 31.1.2022  §:ssä 24 päättänyt Tolosenmäen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta. Tolosenmäen osayleiskaavan OAS oli nähtävillä 10.2. - 11.3.2022.

Ti 22.2.2022, klo 10-11.00 alueen yrittäjille järjestettiin verkossa Teamsin kautta  etätapahtuma.
Tilaisuudessa kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä  esitteli yleiskaavaprosessin ja yleiskaavan alustavat tavoitteet sekä OAS:n. Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoittaa alueen yritysten tarpeita, jotta ne voitaisiin huomioida tulevassa osayleiskaavaratkaisussa.
Tilaisuus pidettiin etänä vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi.

Ti 22.2.2022, klo 17-18.30 osallisille järjestettiin verkossa Teamsin kautta etätapahtuma.
Tilaisuudessa kaavanlaatija Timo Leskinen FCG Finnish Consulting Group Oy:stä  esitteli yleiskaavaprosessin ja yleiskaavan alustavat tavoitteet sekä OAS:n. 
Tilaisuus pidettiin etänä vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi.

Kaavaprosessi viivästyy selvitysten viivästymisten johdosta.

 

Talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä 19.8.2021 §:ssä 9/2021 kaavanlaatijaksi on valittu FCG Finnish Consulting Group Oy. 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija