Rantojensuojelualueet

Rantojensuojelualueet

Rantojensuojelu

Rantojensuojelun tavoitteena on säilyttää maamme arvokkaimmat rannat rakentamattomina ja luonnontilaisina. Kohteet on valittu niiden edustavuuden, monimuotoisuuden, uhanalaisuuden, harvinaisuuden, luonnontilaisuuden, tieteellisten kiriteerien ja maisemallisten arvojen perusteella. Lisäksi tavoitteena on ollut perustaa luonnonsuojelualueet myös merikotkan ja saimaanhylkeen käytössä oleville pesimäpaikoille.

Kiteellä rantojensuojelualueita on kaksi, Oriveden-Pyhäselän saaristo sekä Pyhäjärven saaristo.

Oriveden-Pyhäselän saaristo

Orivedellä ja Pyhäselällä sijaitseva selkäsaaristoalue, jonka pinta-ala on 15 938 ha. Alueella on erityistä suojeluarvoa saimaannorpan lisääntymis- ja elinalueena.

Selkäsaaristot ovat rannoiltaan yleensä kallioisia ja kivikkoisia, joiden kasvillisuusvyöhykkeet ovat heikosti kehittyneitä. Laajempia järviruokokasvustoja kasvaa suojaisissa ja matalissa lahdissa. Saaristojen eläimistöön kuuluu tyypillisiä selkävesien lintulajeja kuten selkä- ja kalalokki, kalatiira, kuikka.

Alue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan ja osa alueesta on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Alue kuuluu Suomen Natura 2000-verkostoon.

Pyhäjärven saaristo

Pyhäjärven koillisosassa sijaitseva II Salpausselästä lähtevä maisemallisesti merkittävä harjuniemialue käsittäen Hiekka- ja Näsönniemen sekä lähialueen pienet saaret. Alueen pinta-ala on noin 250 ha.

 Harjuluonto on alueella hallitseva ja vesistön karuus ilmenee rantakasvillisuuden niukkuutena. Tyypillisiä vesikasveja ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Harjualueilla esiintyy myös vaateliaita lajeja, kuten häränsilmä, kuusama, nuokkutalvikki ja sinivuokko. Järven yleisimpiä lintuja ovat isokoskelo, telkkä, tukkakoskelo, heinäsorsa, kuikka, kala-, harmaa-, nauru- ja selkälokki sekä kalatiira. Kalasto on kalataloudellisesti arvokas.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute