Rantojen kunnostus

Rantojen kunnostus

Rantojen kunnostus

Rantojen kunnostaminen ruoppaamalla tarkoittaa pehmeiden massojen koneellista poistamista vesistöstä. Kallion louhinta vesistössä ei ole ruoppausta ja siihen tarvitaan yleensä aluehallintoviraston lupa.

Ruoppaushanke vaatii hyvää suunnittelua, sillä hyvin suunniteltu hanke yleensä säästää kustannuksia ja ympäristöä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä keskustella myös rajanaapureiden kanssa. Luonnonsuojelualueilla ja Natura 2000-verkostoon kuuluvilla alueilla ruoppausmahdollisuudet on aina selvitettävä etukäteen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksiköstä.

Ruoppausmassojen läjityksessä on huomioitavaa:

 • läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla tavalla (ylimmän vedenkorkeuden yläpuolelle)
 • läjittämiseen tarvitaan maanomistajan suostumus
 • massojen pysyvyys läjitysalueella on varmistettava (huom. vedenkorkeuden vaihtelu)
 • maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua
 • vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä aluehallintoviraston lupa.

Ruoppauksen ajankohta on valittava huolella.

 • on vältettävä lintujen pesintä- ja kalojen kutuaikoja
 • kesäkuukausina ruoppaus aiheuttaa virkistyskäytölle häiriötä, joten ruoppaus on pyrittävä tekemään virkistyskäyttöajan ulkopuolella.

Ruoppauslupa vai ilmoitus

Yli 500 m3:n ruoppauksia saa tehdä vain aluehallintoviraston myöntämällä luvalla. Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja alueelliselle ELY-keskukselle. Ilmoitusmenettelyllä ruoppaus voidaan toteuttaa vain, jos haitankärsijät antavat tähän kirjallisen suostumuksensa. Jos suostumusta ei saada, tarvitaan alle 500 m3:n ruoppauksellekin aluehallintoviraston lupa. Käytännössä ilmoitus- ja lupamenettelyjen ulkopuolelle jäävät enää vain käsin tehtävät vähäiset vesistön kunnostustoimenpiteet.

Ilmoitus ruoppauksesta on tehtävä vesialueen omistajalle ja valvontaviranomaiselle vähintään kuukautta ennen töihin ryhtymistä. Lisätietoja voi kysyä:

 • Pohjois-Karjalan ELY-keskus/ Ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue, os. Torikatu 36 (PL 69), 80100 Joensuu, p. 0295 026 000

Ilmoituksen tekemistä ja naapurien kuulemista tarvittavat lomakkeet saa ympäristöhallinnon sivulta.

 

Kun hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vesilain tarkoittama lupa, lupaviranomainen on

 • Itä-Suomen aluehallintovirasto /Ympäristölupavastuualue, os. Maaherrankat 16 (PL 50), 50500 Mikkeli, p. 020 636 0110

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

PTV-sisältö

ELY-keskus, Joensuun toimipaikka

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

PTV-sisältö

AVI Kirjaamo Itä-Suomi

Käyntitiedot

 • Käyntiosoitteet
  • Raatihuoneenkatu 5
  • 50100 Mikkeli
  • Näytä sijainti
  • Kirje tulee lähettää aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen.

Muut yhteystiedot

Sivu arviointi ja palaute