Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan Internet-sivut ovat päivityksen alla. Sivustolla saattaa esiintyä virheellistä tietoa eivätkä kaikki linkitykset toimi.

Lupatyypit

Rakennusvalvonta tekee päätöksiä mm. rakennuslupien, toimenpidelupien, maisematyölupien, purkamislupien sekä purkamisilmoituksien ja toimenpideilmoituksen mukaisiin hankkeisiin. Hankkeen lupatyyppi määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä voimassaolevan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Kaikki kyseiset hakemukset tehdään Lupapiste-palvelun kautta.

Tutustu tarkemmin erilaisiin lupatyyppeihin sivuston linkeistä.

 

Rakennusvalvonnan lupapäätökset

Rakennustarkastaja tekee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lupa-asioiden päätökset, jotka on siirretty hänelle päätettäväksi Kiteen hallintosäännössä ja rakennusvalvontaviranomaisen delegointipäätöksessä. Muut päätökset tekee rakennusvalvontaviranomaisena toimiva Kiteen ympäristölautakunta.

Tehdyt päätökset julkaistaan kuulutukset-sivulla, kaupungintalon ilmoitustaululla sekä Kesälahden kirjaston ilmoitustaululla. Päätökset ovat nähtävillä oikaisuvaatimus- / valitusajan aikana.

 

Rakennustarkastajan tekemissä päätöksissä on 14 vuorokauden oikaisuvaatimusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei oikaisuvaatimusta ole tehty. Oikaisuvaatimukset käsittelee Kiteen ympäristölautakunta.

 

Kiteen ympäristölautakunnan tekemissä päätöksissä on 30 vuorokauden valitusaika, jonka jälkeen päätökset ovat lainvoimaisia ellei valitusta ole tehty. Valitukset käsittelee Itä-Suomen hallinto-oikeus.

 

Lupien hakeminen

Rakennusvalvonnan lupa-asioinnit tehdään sähköisen Lupapiste-palvelun kautta.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä paikkaan ja aikaan katsomatta. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapisteen kautta voi hoitaa rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupien sekä purkamisilmoituksien ja toimenpideilmoituksien tekemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Palvelun käyttäminen on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Siirry palveluun >>

 

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA