Kaavakuva

Puhoksentien asemakaavan muutos

Puhoksentien asemakaavan muutos
 

Kiteen kaupunginhallitus on päättänyt asettaa
- nähtäville Puhoksentien asemakaavan muutoksen (liittymät/nuolet)
- Ehdotuksen 14.8.2023 § 187

Asemakaavan muutoksessa lisätään Puhoksentielle kaksi uutta liittymää tiesuunnitelman mukaisesti, yksi etelä- ja yksi pohjoispuolelle (Puhoksen­tien 2 ja 3). Liittymien lisääminen mahdollistaa olevien liittymien käytön.
 
Asemakaavan muutosta koskeva kaavaehdotus pidetään (MRL 62) nähtä­villä 23.8. - 15.9.2023 välisen ajan Kiteen kaupungin palvelupisteellä ja Ki­teen kaupungin internetsivuilla.

Kaupunki varaa maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen) mahdolli­suuden osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua asiasta mielipiteensä kirjallisesti. 

Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 15.9.2023 mennessä osoitteella: Kiteen kaupunki, kaavoitus ja maankäyttö, Kiteentie 25, 82500 Kitee 
tai sähköpostilla kitee@kitee.fi. 

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa kaavanlaatija Timo Leskinen, FCG, timo.leskinen@fcg.fi tai puh. 040 508 9680 

Asiakirja- ja mediatiedostot

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA