Pohjavedet

Pohjavedet

Pohjavedet ovat Kiteen kaupungin tärkeä uusiutuva luonnonvara, joiden suojelu on tärkeää. Kiteen runsaat pohjavesivarat sijaitsevat ensimmäisen ja toisen Salpausselän harjualueilla.  Pohjavesilalueita Kiteellä on 56 kappaletta ja niistä 12 kuuluu luokkaan I eli vedenhankintaa varten tärkeisiin pohjavesialueisiin ja 44 kpl luokkaan II eli vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin. Kiteen kaikki verkostovesi saadaan pohjavedenottamoista, joita on alueeella 7 kpl.

Seitsemälle luokkaan I kuuluvalle pohjavesialueelle on laadittu vuosina 2011 ja 2013 suojelusuunnitelmat ja kuudelle muulle pohjavesialueelle riskikartoitukset. Suojelusuunnitelmissa on kartoitettu merkittävimmät riskitekijät ja esitetty toimenpidesuosituksia riskien vähentämiseksi.

Pohjavesialueita voi tarkastella maanmittauslaitoksen koordinoiman karttapalvelun avulla.

Lisätietoa pohjaveden suojelusta saat ”Tarkkana siellä pohjavesialueella”-esitteistä.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Marjo Tikka

va. ympäristöpäällikkö
 040 105 1304
marjo.tikka@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute