Musitutusoikeus

Muistutusoikeus

Muistutusoikeus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle (varhaiskasvatuslaki 54 §).

Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti.
Muistutuksen voit tehdä joko muistutuslomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä.
Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan asiakkaana olet tyytymätön. Muistutus on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.

Muistutus osoitetaan päiväkodin johtajalle. Muistutuksen voit lähettää sähköpostilla tai kirjepostilla. Päiväkodin johtaja käsittelee muistutuksen yhdessä varhaiskasvatuksen päällikön kanssa. Muistutukseen vastataan kohtuullisessa ajassa. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille.

Sisältöjulkaisija

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Heli Okkonen

varhaiskasvatuksen päällikkö
 040 105 0241
heli.okkonen@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Hutsin esiopetus ja esiopetuksen varhaiskasvatus

Taru Heikura-Toropainen

varhaiskasvatuksen opettaja/päiväkodin johtaja
 040 105 1182
taru.heikura@edu.kitee.fi
Kartanontie 5, 82430 Puhos

Puhoksen päiväkoti ja esiopetus

Tiina Koskinen

päiväkodin johtaja
 040 105 0231
tiina.koskinen@edu.kitee.fi
Opintie 6, 82500 Kitee

päiväkoti Kieppi

Taru Lukkarinen

perhepäivähoidon esimies/päiväkodin johtaja
 040 105 2108
taru.lukkarinen@edu.kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

perhepäivähoito ja Kellonsoittajantien päiväkoti

Petra Nuopponen

varhaiskasvatuksen opettaja/päiväkodin johtaja
 050 463 0702
petra.nuopponen@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 6, 59800 Kesälahti

Kesälahden päiväkoti ja esiopetus

PTV-sisältö

Asioi verkossa ASIOI VERKOSSA - varhaiskasvatushakemus + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen + Da

Sivu arviointi ja palaute