PTV-sisältö

Metsäeskari

Esiopetus alkaa klo 9 ja päättyy klo 13 (perjantaisin klo 12). Metsäeskari toimii aamupäivät, noin klo 9-10.30, ulkona liikkuen lähiympäristön metsissä, puistoissa sekä muissa retkeilykohteissa. Ryhmän sisätilat sijaitsevat Kellonsoittajantiellä.


Metsäeskarilaiset tekevät säännöllisesti retkiä myös kauemmas Kiteen keskustasta erilaisiin luontokohteisiin. Osan päivästä eskarilaiset viettävät sisätiloissa ruokaillen, leikkien sekä aikuisen ohjaamilla tuokioilla.


Metsäeskarin toiminnassa korostuvat luontoon tutustuminen, luonnon arvostaminen sekä retkeily. Metsäeskarissa painotetaan toiminnallista oppimista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luonnossa leikkiminen ja oppiminen vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja sekä luovat ryhmähenkeä. Fyysinen aktiivisuus korostuu lapsen eskaripäivässä, kun lapset liikkuvat päivittäin paljon kävellen luonnossa retkireput selässään.


Metsäeskarin arjessa käytetään aktiivisesti positiivista pedagogiikkaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Vahvuusvaris harjoittelee yhdessä lasten kanssa hyvän huomaamista ja luonteenvahvuuksia sekä Urho Karhu ohjaa lapsia keskustelemaan tunteista.


Toivomme, että jokainen eskaripäivä sisältää uuden oppimista reippaan tekemisen kautta, oppimisen elämyksiä ja uusia kokemuksia virikkeellisessä sekä turvallisessa oppimisympäristössä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Kiteen esiopetus toimintavuonna 2019-2020

Kiteen esiopetus järjestää infotilaisuuksia koskien lukuvuotta 2019-2020

Esikoululaisten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia 19.3.2019 klo 17-18 Puhoksen koululla, Kesälahden eskarin tiloissa ja Kiteen kaupungintalon valtuustosalissa.

Kiteen esiopetukseen ilmoittautuminen toimintavuodeksi 2019-2020

 

Esiopetusta järjestetään Kiteellä toimintavuonna 2019-2020 erillisissä esiopetusryhmissä Kesälahden taajamassa Poukkuluoson koululla ja Kiteen taajamassa päiväkoti Kiepissä ja Hutsin koululla sekä Peltolan alueella Tapulintiellä toimivassa Metsä- ja luontoeskarissa. Puhoksen taajamassa esiopetusta järjestetään Puhoksen koululla.

Tulevien esikoululaisten vanhemmille järjestetään esikouluinfotilaisuuksia seuraavasti:
•    Puhoksen ja Hummovaaran alueen vanhemmille Puhoksen koululla ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kesälahden vanhemmille Poukkuluoson koululla eskarin tiloissa ti 19.3.2019 klo 17.00 – 18.00
•    Kiteen taajaman alueen vanhemmille Kiteen kaupungintalolla valtuustosalissa ti 19.3.2019 klo 17.00- 18.00

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, joka on lähetetty esikouluikäisten lasten koteihin. Lomake on palautettava 22.3.2019 mennessä postitse osoitteella: Kiteen kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija, Kiteentie 25, 82500 Kitee. Lomakkeita voi tulostaa Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen kotisivuilta ja Suomi.fi-sivustolta (Kiteen kaupungin esiopetus). Niitä saa myös varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelijalta.

Ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan myös, mikäli lapsi tarvitsee kuljetusta. Esiopetuksen lisäksi vanhemmat voivat hakea erillisellä lomakkeella esioppilaalle päivähoitoa päätoimisen tai kokoaikaisen työn/opiskelun vuoksi. Puhoksessa ja Kesälahdella on mahdollisuus hakea myös leikkitoimintaan, jota järjestetään enintään 25 tuntia/vko.

Ennen esikoulupaikan vahvistamista vanhemmilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluaikaan, jolloin voidaan kartoittaa esioppilaan erityisen tuen tarve ja vanhempien toiveet esiopetuksen lisäksi mahdollisesti tarvittavan muun hoidon järjestelyistä.

Esiopetukseen osallistuminen

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Kiteen kaupunki järjestää maksutonta esiopetusta esioppilaille vuoden ajan ennen peruskoulun 1. luokalle siirtymistä. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia toimintavuoden aikana pääsääntöisesti koulun lukuvuoden työpäiviä noudattaen elokuun puolivälistä toukokuun loppuun.

Maksuton kuljetus järjestetään lähimpään tai tarkoituksenmukaisimpaan esiopetuspaikkaan, mikäli matka kotoa esiopetuspaikkaan on yli kolme kilometriä. Esioppilaiden kuljetuspalveluissa noudatetaan Kiteen sivistyslautakunnan vahvistamia kuljetusperiaatteita.

Esiopetus on suunnitelmallista, tavoitteellista, leikinomaista lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kokemuksiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa tehtävään koulutettu henkilökunta, joka toimii yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa erityislastentarhanopettajan, neuvolan, alkuopetuksen ja muiden lapsen oppimista ja kehitystä tukevien tahojen kanssa.

Puhoksen ryhmä toimii ma – to klo 8.30- 12.30, pe 8.30 – 11.30. Muut esiopetusryhmät toimivat ma – to klo 9.00 – 13.00, pe klo 9.00 – 12.00.

 

Lapsia eskariopen ympärillä piirissä istumassa

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

- Metsäeskari

040 105 0054
Tapulintie 3 A 3, 82500 Kitee

Miia Pölönen

lastentarhanopettaja/esimies
040 105 0248
miia.polonen@edu.kitee.fi
Kellonsoittajantie 8 A 1, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Käyntitiedot

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute