PTV-sisältö

Metsäeskari

Metsäeskari toimii aamupäivät, noin klo 9-10.30, ulkona liikkuen lähiympäristön metsissä, puistoissa sekä muissa retkeilykohteissa. Ryhmän sisätilat sijaitsevat Kellonsoittajantiellä.


Metsäeskarilaiset tekevät säännöllisesti retkiä myös kauemmas Kiteen keskustasta erilaisiin luontokohteisiin. Osan päivästä eskarilaiset viettävät sisätiloissa ruokaillen, leikkien sekä aikuisen ohjaamilla tuokioilla.


Metsäeskarin toiminnassa korostuvat luontoon tutustuminen, luonnon arvostaminen sekä retkeily. Metsäeskarissa painotetaan toiminnallista oppimista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luonnossa leikkiminen ja oppiminen vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja sekä luovat ryhmähenkeä. Fyysinen aktiivisuus korostuu lapsen eskaripäivässä, kun lapset liikkuvat päivittäin paljon kävellen luonnossa retkireput selässään.


Metsäeskarin arjessa käytetään aktiivisesti positiivista pedagogiikkaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Vahvuusvaris harjoittelee yhdessä lasten kanssa hyvän huomaamista ja luonteenvahvuuksia sekä Urho Karhu ohjaa lapsia keskustelemaan tunteista.


Toivomme, että jokainen eskaripäivä sisältää uuden oppimista reippaan tekemisen kautta, oppimisen elämyksiä ja uusia kokemuksia virikkeellisessä sekä turvallisessa oppimisympäristössä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Tiedehanke Kiteen ja Tohmajärven esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen.

Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta tiedehankkeelle, joka toteutetaan Kiteellä ja Tohmajärvellä. Hanke päättyy 30.6.2020.

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen. Hanke tukee esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista konkreettisesti sisällyttämällä tutkimuksellisen työtavan arjen opetuskäytänteisiin.

Esikouluopettajat suunnittelevat ja rakentavat hankkeen aikana esiopetusryhmiin Tiede-eskaritoimintaan sopivia oppimisympäristöjä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tiede-eskaritoimintaan tarkoitetulla oppimisympäristön rakentamisella mahdollistetaan tutkimuksellisen toimintatavan käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen eskariopetuksessa. Eskarioppilaat oppivat jo varhaisessa vaiheessa tutkimuksellisen työskentelytavan ja tarvittavien välineiden systemaattisen käytön. Samalla edistetään lasten motivaation syntymistä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista kohtaan. Asiantuntijoiden ohjeistuksella myös eskareissa työskentelevät opettajat tulevat tietoisiksi uuden oppimisympäristön mahdollisuuksista ja tutkimuksellisen toimintatavan eri vaiheista. Esiopetuksessa käynnistynyt tiedetoiminta jatkuu perusopetuksessa ja lukiossa.

Tiede-eskarin oppimisympäristö sisältää biologian, fysiikan, kemian ja robotiikan osa-alueita, joista voidaan koostaa monitieteisiä kokonaisuuksia. Tiede-eskariluokan välineet koostuvat mm. usb-mikroskoopeista, pikkuakvaariosta, tarvittavista tableteista, sähkö- ja valoilmiöiden tarkasteluun tarvittavista laitteista, ohjelmoitavista Bee-Bot roboteista ja niihin liittyvistä alustoista, valokennoista jne.

Aiempien tiedehankkeiden materiaalia on saatavilla:
• LUMA-keskuksen Tiede-eskarimateriaalit https://luma.uef.fi/hankkeet/tiedekaruselli/

 

Lapsi pelaa kuularadalla

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

- Metsäeskari

 040 105 0054
Tapulintie 3 A 3, 82500 Kitee

Heli Okkonen

perhepäivähoidon esimies/päiväkodin johtaja
 040 105 2108
heli.okkonen@edu.kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Käyntitiedot

  • Aukioloajat
    • Maanantai—Torstai 9.00—13.00
    • Perjantai 9.00—12.00

ASIOI VERKOSSA - sähköiset hakemukset + sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen

Sivu arviointi ja palaute