PTV-sisältö

Metsäeskari

Metsäeskari toimii aamupäivät, noin klo 9-10.30, ulkona liikkuen lähiympäristön metsissä, puistoissa sekä muissa retkeilykohteissa. Ryhmän sisätilat sijaitsevat Kellonsoittajantiellä.


Metsäeskarilaiset tekevät säännöllisesti retkiä myös kauemmas Kiteen keskustasta erilaisiin luontokohteisiin. Osan päivästä eskarilaiset viettävät sisätiloissa ruokaillen, leikkien sekä aikuisen ohjaamilla tuokioilla.


Metsäeskarin toiminnassa korostuvat luontoon tutustuminen, luonnon arvostaminen sekä retkeily. Metsäeskarissa painotetaan toiminnallista oppimista vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Luonnossa leikkiminen ja oppiminen vahvistavat lasten sosiaalisia taitoja sekä luovat ryhmähenkeä. Fyysinen aktiivisuus korostuu lapsen eskaripäivässä, kun lapset liikkuvat päivittäin paljon kävellen luonnossa retkireput selässään.


Metsäeskarin arjessa käytetään aktiivisesti positiivista pedagogiikkaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Vahvuusvaris harjoittelee yhdessä lasten kanssa hyvän huomaamista ja luonteenvahvuuksia sekä ohjaa lapsia keskustelemaan tunteista.


Toivomme, että jokainen eskaripäivä sisältää uuden oppimista reippaan tekemisen kautta, oppimisen elämyksiä ja uusia kokemuksia virikkeellisessä sekä turvallisessa oppimisympäristössä.

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija