Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki

Sinulla on oikeus kotihoidon tukeen, jos perheenne alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

  • isä, äiti tai muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Myös muista alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen sisaruksista maksetaan kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheenne nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea et voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa päivähoidossa. Jos et irtisano kunnallista päivähoitopaikkaa esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kun irtisanot lapsesi kunnallisen hoitopaikan, voit pyytää päivähoitopaikasta todistuksen irtisanomisesta Kelaa varten.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke

VAHVA ÄIDINKIELI - VAHVA SUOMEN KIELI -hanke aloittaa toimintansa Kiteen varhaiskasvatuksessa 1.9.2020

VAHVA ÄIDINKIELI -VAHVA SUOMEN KIELI -hanke


Syyskuun ensimmäisenä päivänä Kiteellä aloittaa toimintansa Vahva äidinkieli – Vahva suomen kieli -hanke. Hankerahoitus on saatu Opetusministeriöltä ja Kiteellä se käytetään palkkaamalla lisähenkilöstöä tukemaan lasten äidinkielen ja suomen kielen kehitystä. Hankkeen aikana luodaan malli venäjänkielisten lasten äidinkielen vahvistamiseksi ja suomen kielen oppimisen tukemiseksi.

Äidinkieli rakentaa lapsen persoonaa, identiteettiä ja oppimista, sekä on tärkeä pohja muiden kielten oppimiselle. Äidinkieli on väline toimivaan kaksikielisyyteen. Oma äidinkieli on sydämen, tunteiden ja ajatusten kieli. Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa itsetuntoa ja sen kautta syntyy yhteys sukuun ja juuriin.

Keväällä 2020 Kiteellä toteutettiin äidinkielen tukemiseen liittyvä kokeilu, jonka puitteissa järjestettiin venäjän kielen kerhoja päiväkoti Kiepissä. Kerhot oli tarkoitettu venäjää äidinkielenään puhuville yli kolmevuotiaille lapsille ja kerhon tavoitteena oli tukea lapsen äidinkielen kehitystä. Kokeilun aikana varhaiskasvatuksen henkilöstö huomasi äidinkielen kerhojen positiivisen vaikutuksen lasten oppimiseen, kehitykseen ja viihtyvyyteen päiväkodissa.  

Hanketyöntekijät aloittavat työssään 1.9.2020. Hanketyöntekijät sijoittuvat aluksi seuraaviin Päiväkoti Kiepin ryhmiin: Otsot, Mesikämmenet ja Pikku Karhut Viskari. Hanketyöntekijöiden ryhmät vaihtuvat hankkeen aikana tarpeen mukaan.  Päiväkotien yli 3-vuotiaat venäjänkieliset lapset, jotka eivät ole näissä ryhmissä, osallistuvat myös hankkeeseen projektityöntekijä Irma Alekseevan kerhoissa. 

Lapsia istumassa ympyrässä lattialla

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
 040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

Palveluaika

ma-pe klo 12-15

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute