Kotihoidon tuki

Kotihoidon tuki

Sinulla on oikeus kotihoidon tukeen, jos perheenne alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

  • isä, äiti tai muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Myös muista alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen sisaruksista maksetaan kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheenne nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea et voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa päivähoidossa. Jos et irtisano kunnallista päivähoitopaikkaa esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kun irtisanot lapsesi kunnallisen hoitopaikan, voit pyytää päivähoitopaikasta todistuksen irtisanomisesta Kelaa varten.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Sisältöjulkaisija

angle-left Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Tiedehanke Kiteen ja Tohmajärven esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen.

Hanke Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämisestä esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta tiedehankkeelle, joka toteutetaan Kiteellä ja Tohmajärvellä. Hanke päättyy 30.6.2020.

Hankkeen tavoitteena on kuntien Tiede-eskarimallin oppimisympäristön kehittäminen, testaaminen ja vakiinnuttaminen. Hanke tukee esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista konkreettisesti sisällyttämällä tutkimuksellisen työtavan arjen opetuskäytänteisiin.

Esikouluopettajat suunnittelevat ja rakentavat hankkeen aikana esiopetusryhmiin Tiede-eskaritoimintaan sopivia oppimisympäristöjä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tiede-eskaritoimintaan tarkoitetulla oppimisympäristön rakentamisella mahdollistetaan tutkimuksellisen toimintatavan käyttöön ottaminen ja hyödyntäminen eskariopetuksessa. Eskarioppilaat oppivat jo varhaisessa vaiheessa tutkimuksellisen työskentelytavan ja tarvittavien välineiden systemaattisen käytön. Samalla edistetään lasten motivaation syntymistä luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimista kohtaan. Asiantuntijoiden ohjeistuksella myös eskareissa työskentelevät opettajat tulevat tietoisiksi uuden oppimisympäristön mahdollisuuksista ja tutkimuksellisen toimintatavan eri vaiheista. Esiopetuksessa käynnistynyt tiedetoiminta jatkuu perusopetuksessa ja lukiossa.

Tiede-eskarin oppimisympäristö sisältää biologian, fysiikan, kemian ja robotiikan osa-alueita, joista voidaan koostaa monitieteisiä kokonaisuuksia. Tiede-eskariluokan välineet koostuvat mm. usb-mikroskoopeista, pikkuakvaariosta, tarvittavista tableteista, sähkö- ja valoilmiöiden tarkasteluun tarvittavista laitteista, ohjelmoitavista Bee-Bot roboteista ja niihin liittyvistä alustoista, valokennoista jne.

Aiempien tiedehankkeiden materiaalia on saatavilla:
• LUMA-keskuksen Tiede-eskarimateriaalit https://luma.uef.fi/hankkeet/tiedekaruselli/

 

Lapsi pelaa kuularadalla

Lisätietoja

Otsikko: Yhteystiedot

   YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Anne Hakala

varhaiskasvatuksen palvelusuunnittelija
040 105 0215
anne.hakala@kitee.fi
Kiteentie 25, 82500 Kitee

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute