Kesälahden koulun oppilastoiminta

Oppilastoiminta

Oppilaskunta

Kesälahden koulussa toimii 1.-6. -luokkien sekä 7.- 9. -luokkien oppilaskunnat. Hallitukseen jokainen luokka valitsee edustajansa. Oppilaskunta järjestää vuosittain esim. taksvärkkikeräyksen, konvia, teemapäiviä jne. Oppilaskunnan ohjaajana vuosiluokilla 7 - 9 toimii Jorma Palo ja vuosiluokilla 1 - 6 Sisko Nousiainen.

Tukioppilaat

Koulussamme on ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton ohjaamaa tukioppilastoimintaa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Tukioppilaat ovat 8. - 9. -luokkalaisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden kanssa ja heidän tukenaan. Tukioppilaiden alkeis- ja jatkokoulutuksen järjestää MLL:n Pohjois-Karjalan piiri.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilaat perehdyttävät uusia oppilaita kouluun, järjestävät ohjelmaa 7. luokkalaisten ryhmäyttämispäivään, pitävät päivänavauksia ja järjestävät teemapäiviä ja -viikkoja. Tukioppilastoiminnan ohjaajana toimii Elina Vasarainen.

PTV-sisältö

Otsikko: Ajankohtaista

AJANKOHTAISTA

Otsikko: Yhteystiedot

    YHTEYSTIEDOT

Sisältöjulkaisija

Jorma Palo

lehtori
 040 105 0446
jorma.palo@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

Elina Vasarainen

päätoiminen tuntiopettaja
 050 311 0597
elina.vasarainen@edu.kitee.fi
Pyhäjärventie 3, 59800 Kesälahti

PTV-sisältö

Sivu arviointi ja palaute